Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ordförande Karl-Heinz Lambertz uttalande om kommissionens tal om tillståndet i Europeiska unionen 2017  

Målet att skapa en "mer enad, starkare och mer demokratisk union" i samarbete med Europas regioner anger rätt väg. Det står klart att EU och dess institutioner bara kan uppnå detta mål genom att arbeta tillsammans med alla förvaltningsnivåer, inbegripet lokala och regionala myndigheter, och att det inte kan "påtvingas uppifrån". Processen Reflektioner om Europa, som inletts av vår kommitté, kompletterar Europeiska kommissionens och övriga EU-institutioners strävan att lyssna till och arbeta tillsammans med medborgarna för att besluta om Europas framtid.

Ordförande Jean-Claude Juncker påpekade också mycket riktigt att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör fungera som rättesnöre när det gäller EU:s framtid. För att utvecklas framgångsrikt måste EU samarbeta närmare med regionerna och städerna på deras behörighetsområden, i synnerhet om man vill uppnå en miljöpolitik som för oss i riktning mot en koldioxidsnål hållbar ekonomi, förbättrar transporterna i alla samhällen, integrerar flyktingar i våra samhällen, skapar anständiga arbetstillfällen, bidrar till större social rättvisa och främjar social och territoriell sammanhållning på ett grundläggande sätt samtidigt som den stöder våra lokala ekonomier. Därför önskar vi att Europeiska regionkommittén ska vara företrädd i arbetsgruppen om subsidiaritet och proportionalitet.

De mål som ordförande Juncker fastställt kan inte uppnås utan de rätta resurserna. Därför behöver vi en starkare EU-budget som motsvarar EU:s ambitioner. Vi instämmer i behovet av att stärka Europeiska fonden för strategiska investeringar, men understryker att finansiella instrument bör komplettera, och inte ersätta, en sammanhållningspolitik för alla regioner som går hand i hand med ökad flexibilitet i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten. Sammanhållningspolitiken är det yttersta uttrycket för europeisk solidaritet, något som 80 % av medborgarna anser saknas i Europa.

Vi uppmanar därför alla som är övertygade om sammanhållningspolitikens mervärde att ansluta sig till #CohesionAlliance, som kommer att lanseras den 9 oktober i Bryssel.

EU kan inte längre vila på sina lagrar. Vi måste visa att EU är redo att bli mer effektivt och ändamålsenligt, att det främjar sociala framsteg och förbättrar livet för alla medborgare. De lokala och regionala myndigheterna står i främsta linjen i Europa, de förstår utmaningarna och vad som krävs för att övervinna dem, de är "vinden i Europas segel". Ett "enat Europa" måste lyssna, arbeta och investera lokalt.

En starkare lokal röst måste höras i Bryssel. Jag kommer därför att hålla det första årliga talet om "Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt" den 10 oktober i Bryssel. Talet och den efterföljande diskussionen med EU:s lokala ledare kommer att direktsändas på EbS och via ReK:s webbplats: www.cor.europa.eu.

Mer information:

• Följ oss: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt

Ordförande JeanClaude Junckers tal om tillståndet i Europeiska unionen 2017

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle

Tfn +32 22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023