Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Efter det sociala toppmötet i Porto efterlyser regionerna och städerna ett erkännande av sin roll i att bygga upp ett socialt Europa  

Första vice ordförande Vasco Alves Cordeiro och SEDEC-utskottets ordförande Anne Karjalainen företrädde Europeiska regionkommittén vid EU:s sociala toppmöte i Porto den 7–8 maj. De välkomnade EU:s stats- och regeringschefers åtagande att intensifiera arbetet för ett socialt Europa, stärka den sociala sammanhållningen och nå EU:s överordnade mål för sysselsättning, kompetens och fattigdomsminskning. De beklagade dock att man i den slutliga förklaringen från toppmötet inte omnämner de regionala och lokala myndigheternas roll.

Första vice ordförande Vasco Alves Cordeiro , ledamot av regionparlamentet i Azorerna, framhöll: ”Genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter kan endast lyckas om alla styresnivåer deltar, från EU-nivå till lokal nivå. Det är mycket glädjande att behovet att stärka den territoriella och sociala sammanhållningen, med deltagande av europeisk, nationell, regional och lokal styresnivå, inkluderats i förklaringen från det sociala toppmötets berörda parter. Det är dock en besvikelse att Europeiska rådet inte erkänner vår roll i den slutliga förklaringen från toppmötet. Ett socialt Europa kan bara byggas upp med, och tack vare, de lokala och regionala myndigheterna, och denna oroande trend måste vändas, även med avseende på konferensen om Europas framtid.”

SEDEC-utskottets ordförande Anne Karjalainen (FI–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Kervo och föredragande för det yttrande som begärts av det portugisiska rådsordförandeskapet om den lokala och regionala dimensionen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, sade: ”Vi välkomnar att EU:s ledare enats om gemensamma mål som sätter människors välbefinnande och jämlikhet i centrum för politiken och prioriterar sociala frågor i Europeiska unionen på ett varaktigt sätt. För att lyckas behövs dock att alla styresnivåer, från EU-nivå till lokal nivå, åtar sig att bygga upp ett starkt och motståndskraftigt socialt Europa, som säkerställer att den gröna och digitala omställningen är rättvis och underlättar återhämtningen efter covid-19-krisen både ekonomiskt och socialt.”

Mer information:

Vasco Alves Cordeiro och Anne Karjalainen deltog i toppmötets högnivåkonferens på fredagen tillsammans med EU-ledare och en rad olika berörda parter. I slutet av konferensen undertecknades en gemensam förklaring .

Portugals premiärminister António Costa höll ett anförande vid ReK:s plenarsession förra veckan, där han lyfte fram städernas och regionernas roll som viktiga partner för en framgångsrik rättvis, grön och digital återhämtning för Europa.

EU-ledarna sammanträdde i Porto den 8 maj för att enas om specifika kvantitativa mål och tidsfrister för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades i Göteborg 2017. De nya överordnade målen ska, i enlighet med den handlingsplan som kommissionen lade fram i mars, ha uppnåtts senast 2030 och innebär att minst 78 % av EU:s befolkning i åldern 20–64 år ska ha ett arbete, minst 60 % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år och antalet personer som riskerar fattigdom eller social utestängning ska minska med minst 15 miljoner. 

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023