Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Partnerskap för regional innovation: 63 regioner, sju städer och fyra medlemsstater väljs ut för pilotåtgärd  

I dag meddelade kommissionen att 63 regioner, sju städer och fyra medlemsstater valts ut för pilotprojektet för "partnerskap för regional innovation", en satsning som tagits fram tillsammans med Regionkommittén. Deltagarna i pilotåtgärden ska dela med sig av sina goda exempel och tillsammans utveckla och testa verktyg för att mobilisera flera finansieringskällor inom olika politikområden, men också koppla samman regionala och nationella program med initiativ på EU-nivå i syfte att främja den gröna och den digitala omställningen. Partnerskapen ska ge underlag för den "nya innovationsagendan för Europa", där innovation driver på omställningen till hållbarhet genom att koppla samman lokala strategier med initiativ på EU-nivå.

Ansökningsomgången lockade deltagare från hela spektrumet av EU:s innovationsekosystem: alltifrån medlemsstater som Slovakien, som deltar på nationell nivå, till så skiftande regioner som Andalusien, Azorerna, Hauts-de-France, Österbotten, Podkarpackie, Nordegeiska havet, Emilia Romagna och många andra. Ansökningsomgången har också lett till bottom up-samarbeten och nätverkande som redan sammanfört många deltagare i multiregionnätverk. Så är exempelvis fallet med Östersjöregionen, faciliteten för bioregioner och ett utvidgat konsortium för Städer 4.0 (bestående av Leuven, Bologna och Åbo) där även Eindhoven (NL), Esbo (FI) och Cluj-Napoca (RO) deltar.

– Vi kan bara bygga starkare, renare ekonomier och rättvisare samhällen om innovation står i centrum för EU:s politiska agenda, säger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. Innovation behövs i alla regioner och i alla länder – och dessa måste dessutom stå i kontakt med varandra – om vi ska lyckas med den gröna och den digitala omställningen. Dessa partnerskap gör det möjligt för oss att bygga broar som främjar synergieffekter av investeringar och innovativa lösningar. Jag ser fram emot att se vilka innovativa idéer och tillvägagångssätt de tillsammans kommer fram till.

– Samarbete och innovation är förutsättningar för en hållbar och resilient utveckling av EU:s regioner, säger Elisa Ferreira, kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer. Alla territorier har en innovationspotential som behöver tas tillvara, så det gläder mig att det fanns ett så starkt intresse för denna ansökningsomgång. Jag ser fram emot resultaten av pilotåtgärden och hoppas att den kommer att bidra till att överbrygga den långvariga innovationsklyfta mellan regionerna som bromsar vad EU kan uppnå som helhet.

– Genom att främja innovation stärker vi resiliensen lokalt och förbättrar de lokala samhällenas kapacitet att klara krissituationer, skydda sina invånare och stödja lokala ekonomier, säger Apostolos Tzitzikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande. I det här sammanhanget räknar vi med att kommissionärerna Ferreira och Gabriel ska arbeta tillsammans med partnerskapen för regional innovation, som är ett viktigt verktyg för att samordna alla tillgängliga medel och sprida innovation, med fokus på att göra våra regioner, städer och byar mer energieffektiva och hållbara.

Vägledning (Playbook) för "Partnerskap för regional innovation"

Deltagarna i pilotprojektet ska utforska möjligheterna med de nya partnerskapen för regional innovation med hjälp av en "playbook" eller vägledning som Gemensamma forskningscentrumet offentliggör i dag. I vägledningen föreslås en mängd olika verktyg och styrningsmekanismer för att förbättra samordningen av innovationspolitiken på regional, nationell och europeisk nivå, så att Europas gröna och digitala omställning kan bli verklighet och innovationsklyftan inom EU överbryggas. Ett viktigt inslag i den föreslagna strategin är införandet av lokala delegationer som ska samordna insatser under en och samma ledning, vilket kommer att göra det möjligt att utforska vitt skilda policymixer för att åstadkomma en systemgenomgripande innovation.

Under pilotåtgärden kommer deltagarna att testa dessa policyverktyg och samtidigt tillsammans ta fram operativa riktlinjer. Vägledningen och pilotåtgärden ska även främja god praxis, underlätta lärande genom experiment och stödja kapaciteten hos både offentliga förvaltningar och i ekosystemet i övrigt. Pilotåtgärden har ingen inverkan på innevarande programplanering av medel för perioden 2021–2027.

Bakgrund

Partnerskapen har sin grund i den kommande nya innovationsagendan för Europa och syftar till att koppla samman initiativ och investeringar på nationell och europeisk nivå. De är en satsning som är direkt inriktad på att förbättra innovationsekosystemen, som spelar en avgörande roll för att förbättra Europas innovationsresultat. Huvudmålet är att stärka kopplingarna mellan regionala och lokala innovationsekosystem och att förstärka europeiska hållbara värdekedjor och teknikintensiva sektorer.

Partnerskapen är en kompletterande strategi som bygger på de positiva erfarenheterna av strategierna för smart specialisering. Smart specialisering är en platsbaserad strategi som tar avstamp i EU:s sammanhållningspolitik och har som mål att fastställa strategiska insatsområden på grundval av dels en analys av ekonomins starka sidor och potential, dels en process för att upptäcka entreprenörer, och som kännetecknas av ett brett deltagande av olika intressenter. Smart specialisering är inriktad på innovation och spelar en viktig roll när det gäller att stödja forskning och innovation som kan säkerställa en hållbar och resilient utveckling i alla regioner i Europa.

De utvalda kommer att delta antingen individuellt eller som en del av sex olika nätverk av regioner och städer i EU. Sammanlagt 23 medlemsstater är representerade bland deltagarna i pilotåtgärden. Ansökningsomgången pågick mellan mars och april 2022.

Läs mer

Partnerskap för regional innovation – plattform för smart specialisering

Europeiska regionkommitténs webbplats för SEDEC-utskottet 

Vägledning (Playbook) för "Partnerskap för regional innovation"

Kartor över deltagarna i ansökningsomgången


Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023