Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
En brexit utan avtal kommer att skada lokala ekonomier och äventyra den gränsöverskridande handeln i Irland, säger lokala ledare  
Forskning tyder på att Förenade kungarikets ekonomi är nästan fem gånger mer utsatt för farorna med en avtalslös brexit än regioner i EU-27

Lokala och regionala ledare uttryckte i dag allt större oro över tanken på att Förenade kungariket kan komma att lämna Europeiska unionen utan avtal och vilka konsekvenser detta skulle få för deras samhällen. Med hänvisning till resultat som presenterades i Bryssel i dag av ett forskningskonsortium lett av Birminghams universitet varnade Europeiska regionkommittén (ReK) – EU:s församling av lokala och regionala ledare – för de ödesdigra ekonomiska och politiska konsekvenser en avtalslös brexit skulle få för lokala ekonomier.

ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz varnade för brexits ekonomiska konsekvenser: ”Alltfler tecken tyder på att en avtalslös brexit kommer att orsaka förödande skada på den lokala ekonomin både i EU och Förenade kungariket, och det blir medborgarna som tvingas betala räkningen. EU-medel kommer att användas för att skydda de mest utsatta regionerna, men varningen är tydlig: Förenade kungarikets ekonomi är nästan fem gånger mer utsatt för brexits konsekvenser än resten av Europeiska unionen. Vi vill alla ha ett avtal och det avtal som lagts fram är utan tvekan bättre än en katastrofal avtalslös brexit.”

François Decoster (FR–ALDE), ordförande för ReK:s mellanregionala grupp ”Brexit” med 22 medlemmar från olika medlemsstater, efterlyste nyligen ytterligare EU-finansiering inom EU:s regionala fonder – sammanhållningspolitik – för de regioner som direkt påverkas om det skulle ske en övergång från inre till yttre gränser, en idé som EU nyligen enades om.

François Decoster, som är vice ordförande för regionfullmäktige i Hauts-de-France, sade: ”Som representant för en region som ligger vid kanalen och som hyser en av Europas största hamnar, Calais, har jag vetat från dag ett att all form av brexit kommer att innebära dåliga nyheter för vår ekonomi.” Men regionerna i nordvästra Europa är inte de enda delarna av EU som bör vara oroliga. Det är sannolikt att brexit kommer att öka de regionala skillnaderna i många europeiska länder, samt i Irland och Förenade kungariket. EU:s sammanhållningspolitik måste återspegla detta.”

Ordföranden Karl-Heinz Lambertz (BE–PES) uttryckte oro inför situationen på ön Irland med en brexit utan avtal och tillade: ”Det är dags att sluta med politiskt maktspel och börja sätta medborgarna i första hand istället. Detta innebär att man omedelbart måste garantera alla medborgerliga rättigheter och undvika de farliga konsekvenserna av en avtalslös brexit som kommer att skapa en hård gräns på ön Irland. Den lag om utträde som man kom överens om i november 2018 förblir det bästa och enda alternativ som erbjuds.”

Michael Murphy (IE–EPP), ledamot av Tipperary Country Council, ordförande i ReK:s irländska delegation och vice ordförande i den mellanregionala gruppen ”Brexit”, upprepade detta budskap och sade: ”Alla inblandade förlorar på brexit och forskningen som presenterades i dag bekräftar detta. Vi kan med säkerhet säga att brexits följder kommer att kännas först på lokal och regional nivå. Brexit påverkar i själva verket redan min egen region; ett antal företag som är verksamma inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn stänger redan ned på grund av pundets volatilitet. De regioner som handlar mest intensivt med Förenade kungariket kommer att drabbas hårdast – och, vilket forskningen visar, ekonomin i många av dessa länder är redan relativt svag.

Kommittén har hållit en rad debatter om brexit under de senaste 22 månaderna – inbegripet två debatter med Michel Barnier , EU:s chefsförhandlare i samtal om Förenade kungarikets utträde ur EU. I debatterna har man fokuserat på frågor som inbegriper medborgare, handel och gränsregioner och kunnat se den osäkerhet som EU:s och Förenade kungarikets medborgare står inför, och de kostnader brexit kan komma att medföra för hamnar, fiskeindustri, turism, jordbruk, forskning och utbildning. Michel Barnier förväntas också delta i kommitténs toppmöte för regioner och städer i Bukarest den 14 mars, bara två veckor innan Förenade kungariket förväntas lämna EU.

ReK har även tillsammans med Eurochambres genomfört en undersökning av lokala och regionala myndigheter och lokala handelskammare, och har beställt en oberoende undersökning som visar asymmetriska ekonomiska konsekvenser i Europa, med värst konsekvenser i Förenade kungariket och Irland, och där Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna är bland de som drabbas mest.

ReK har i två politiska resolutioner i mars 2017 och lagt tonvikten på att säkra freden och se till att ingen hård gräns införs på ön Irland medan man också uppmanar EU till att säkerställa att lokala och regionala myndigheter inte lämnas att ensamma ta hand om effekterna av brexit. ReK stöder de framtida förbindelser med EU som möjliggör ett tätt samarbete med regioner, städer, företag och universitet i England, Skottland, Wales och Nordirland.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :