Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU måste stötta städerna och regionerna för att motverka effekterna av Brexit  
Michel Barnier lovordades för sina ansträngningar att säkra ett ordnat utträde för Förenade kungariket under en debatt som även lyfte fram den fortsatta osäkerheten för medborgarna och ekonomin

Regionala och lokala ledare uppmanade den 6 december med kraft Europeiska unionen att vidta åtgärder för att mildra effekterna av Förenade kungarikets utträde och efterlyste en EU-budget som stimulerar de regionala ekonomierna. Uppmaningarna gjordes under en diskussion med Michel Barnier in Bryssel, där EU:s chefsförhandlare för förhandlingarna med Förenade kungariket lovordades för att han hade lyckats säkra ett avtal som begränsar riskerna för EU och framför allt Republiken Irland samt för att han varit i kontakt med städer och regioner under förhandlingarnas gång.

Michel Barnier talade inför Europeiska regionkommittén (ReK) – EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter – några dagar efter det att medlemsstaternas stats- och regeringschefer hade enats om det utträdesavtal som kommer att läggas fram för omröstning i det brittiska parlamentet den 11 december som ett första steg i ratificeringsprocessen. Avtalet är upptakten till samtalen om de långsiktiga förbindelserna mellan Förenade kungariket och Europeiska unionen, som enligt Michel Barniers tal inför ReK i mars 2017 , bör vara ”ambitiösa” när det gäller handel, forskning och innovation, klimatåtgärder, internationellt samarbete och utveckling samt säkerhet.

Michel Barnier, EU:s chefsförhandlare och tidigare EU-kommissionär med ansvar för regional utveckling noterade : ”Det är en balanserad uppgörelse, den enda och bästa möjliga. Avtalet respekterar EU:s principer samtidigt som det tar hänsyn till de röda linjer som Förenade kungariket menar absolut inte får överträdas. Vad gäller EU:s nuvarande programperiod 2014–2020 har vi kommit överens om att de åtaganden som gjorts av alla 28 länder kommer att upprätthållas av alla 28 länder, för att sörja för ekonomisk stabilitet. En sund konkurrens kommer att bevaras och möjligheter till samarbeten med städer, regioner och universitet i Förenade kungariket kommer att bestå. Den ekonomiska dynamiken hos våra territorier, varav vissa har mycket nära handelsförbindelser med Förenade kungariket, kommer också att bevaras. Men om avtalet inte ratificeras kommer det inte att finnas något utträdesavtal eller någon övergångsperiod. Ett scenario utan ett avtal kan inte uteslutas, så det är viktigt att alla regioner och städer är väl förberedda.”

Karl-Heinz Lambertz (BE–PES), ReK:s ordförande och ledamot av den belgiska senaten som företrädare för den tyskspråkiga gemenskapen, konstaterade: ”Utträdesavtalet erbjuder den bästa kompromissen i en komplicerad förhandling, med dess återverkningar kommer ändå att bli kännbara i alla regioner i EU27 och i Förenade kungariket. Ingen vinner på Förenade kungarikets utträde och EU måste nu göra allt som står i dess makt för att mildra förlusterna. Det innebär att alla styresnivåer måste involveras, så att vi är förberedda. EU måste nu enas om en långtidsbudget som är mer ambitiös och se till att den antas före valet till Europaparlamentet för att minska osäkerheten. Det är ännu ett skäl till varför EU:s budget efter 2020 inte får omfatta några nedskärningar i de regionala utvecklingsfonderna. Alla inblandade måste lyssna noggrant på regionernas uppmaning om mer inkluderande förhandlingar, särskilt eftersom ett flertal regionala parlament kommer att vara med och besluta om ett eventuellt framtida handelsavtal mellan EU och Förenade kungariket.”

Sedan Michel Barnier talade inför ReK i mars 2017 har ReK genomfört en kartläggning för att ta reda på de möjliga konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde för regioner och städer. ReK har träffat företrädare för Förenade kungarikets decentraliserade förvaltningar och lokala myndigheter. Kommittén har även genomfört en ekonomisk enkät bland lokala och regionala myndigheter och lokala handelskamrar samt beställt en undersökning för att bedöma brexits inverkan på specifika regioner (i Belgien, Frankrike, Polen. Spanien och Tyskland) samt på en rad sektorer i EU (transport, maskiner, elektronik, livsmedel, kemikalier, textil och möbler). I maj 2018 antog ReK en politisk resolution ​där kommittén uppmanade EU att se till att de lokala och regionala myndigheterna inte lämnas att på egen hand hantera de utmaningar som följer av Förenade kungarikets utträde ur EU.

ReK har efterlyst en EU-budget för perioden 2021–2027 som ska motsvara 1,3 % av EU:s BNI efter Förenade kungarikets utträde.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023