Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europaparlamentsledamöterna och de lokala ledarna kommer att kämpa för lämpliga regler och medel för en starkare sammanhållningspolitik  

Ledamöterna av Europaparlamentet och Europeiska regionkommittén uppgav alla att de kommer att kämpa för lämpliga regler och medel för att stärka sammanhållningspolitiken 2021–2027. De uppmanade medlemsstaterna att ha en tydlig ambition för ökad sammanhållning och en verklig budget för EU.

Förhandlingarna om EU:s budget och förordningar för de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2021–2027 diskuterades vid ett gemensamt sammanträde i Europaparlamentets utskott för regional utveckling (REGI) och Europeiska regionkommitténs utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER) inom ramen för Europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel den 8 oktober.

Under de senaste åren har Europaparlamentsledamöterna och de lokala ledarna mobiliserat sig för att försvara en stark sammanhållningspolitik för 2021–2027 som fortsätter att stödja medborgare och företag i alla europeiska regioner och gör de regionala och lokala myndigheterna delaktiga i investeringsbeslut. Tillsammans efterlyser de också förenklade regler och en sammanhållningspolitik för EU som inte omfattas av villkor som inte är direkt kopplade till dess mål och stödmottagare. REGI- och COTER-utskotten kritiserade de budgetnedskärningar som vissa medlemsstater krävt och en eventuell försvagning av den rättsliga ramen för lokala aktörers deltagande, och erinrade om både Europaparlamentets och Europeiska regionkommitténs ståndpunkt.

REGI- och COTER-utskottens medlemmar framhöll också sina farhågor och prioriteringar i en diskussion med kommissionsledamoten med ansvar för regionalpolitik, Johannes Hahn , som även är den tillträdande kommissionsledamoten med ansvar för EU:s budget. I diskussionen betonades behovet av att säkerställa tillräcklig finansiering för att hjälpa alla EU:s regioner och städer att bli grönare, mer inkluderande och smartare, genom effektiv användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Man påminde om att kopplingen mellan sammanhållningspolitik och strukturreformer måste vara dubbelriktad, att målen för sammanhållningspolitiken inte bör avledas och att det även är absolut nödvändigt att sammanhållningsmålet tillämpas i all EU-politik i enlighet med fördragen. Att minska skillnaderna och främja uppnåendet av målen för hållbar utveckling måste bli gemensamma prioriteringar som inte undergrävs av en uppifrån-och-ned-riktad och åtstramningsfokuserad syn på reformer.

En bristande ambitionsnivå för sammanhållningspolitiken innebär en bristande ambitionsnivå för EU. En minskad budget skulle vara ett hårt slag mot det europeiska projektet. Det innebär att vi börjar ge upp, och samtidigt låter EU-skeptikerna segra. Det ska inte få ske ”, sade REGI-utskottets ordförande Younous Omarjee .

Sammanhållningspolitiken är den viktigaste investeringspolitik som våra städer och regioner har till sitt förfogande. Att riskera en försening av nästa fleråriga budgetram, som skulle fördröja denna politik i ett eller två år, skulle direkt påverka kampen mot klimatkrisen och förvärra de växande sociala och territoriella skillnaderna ”, sade COTER-utskottets ordförande Isabelle Boudineau (FR–PES).

Kontaktpersoner:

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023