Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare och EU-kommissionär Günther Oettinger: Anta EU-budgeten före valet till Europaparlamentet för att säkra investeringskontinuiteten  

Under en debatt i Europeiska regionkommittén i Bryssel efterlyste lokala och regionala politiker och EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger en överenskommelse om den nya fleråriga budgetramen – som fastställer de årliga utgiftstaken för all EU-politik för perioden 2021–2027 – före det kommande valet till Europaparlamentet 2019, för att säkra kontinuiteten i EU:s stöd till medborgare och företag.

EU:s lokala och regionala ledare stöder kommissionens insatser för att öka investeringarna i utbildning, forskning, ungdomsfrågor och migration samt de föreslagna åtgärderna för att göra EU:s budget mindre beroende av medlemsstaternas finansiella bidrag. Samtidigt betonade företrädarna för regioner och kommuner att de föreslagna nedskärningarna med 10 % i sammanhållningspolitiken kommer att undergräva deras förmåga att ta itu med skillnader och sprida innovation i alla unionens lokalsamhällen.

Utöver tillgången till tillräcklig finansiering betonade EU:s lokala och regionala ledare behovet av att korrekt fastställa regionernas och kommunernas roll i genomförandet av nästa generation av all EU-politik för att förbättra samverkan och politikens genomslag. I det sammanhanget kommer kommissionens förslag till nya förordningar om EU-fonderna, som enligt planerna offentliggörs i slutet av maj och början av juni, att utgöra ett viktigt steg.

Europeiska regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz påpekade följande: "Förslaget till EU-budget innehåller de rätta prioriteringarna, även om det vi verkligen behöver är en större budget för en ambitiösare framtid för EU. Av det skälet efterlyser kommittén en ökning av budgeten till 1,3 % av BNI för EU-27. Det är uppenbart att Europa måste ta itu med nya utmaningar såsom migration och försvar, men detta bör inte ske på bekostnad av EU:s sammanhållningspolitik. Det viktigaste är nu att se hur medlen ska förvaltas och att säkerställa en snabb överenskommelse så att lokala och regionala myndigheter kan planera för framtiden."

Kommissionsledamot Oettinger tog del av regionernas oro och uppmanade de lokala ledarna att mobilisera tillsammans med sina nationella regeringar för att säkerställa stöd för en tillräcklig EU-budget. Han uppmanade också ReK-ledamöterna att i granskningen av kommissionens förslag inte glömma bort de nya programmen: "Sammanhållningspolitikens medel är viktiga, men inte de enda. Det finns också medel för forskning, som även utförs i  regionerna, gränsskydd och migration. När vi inom kommissionen vill fördubbla finansieringen till Erasmus + sätter vi era barn i centrum, inte våra egna! Så räkna inte bara på strukturfonderna, utan titta också på andra program som är intressanta och viktiga i den dagliga verksamheten."

För information:

Alliansen för sammanhållning

För att verka för en starkare sammanhållningspolitik efter 2020 har ReK, tillsammans med ledande sammanslutningar för lokala och regionala myndigheter i EU, lanserat #CohesionAlliance, som är en gräsrotsrörelse öppen för alla som anser att EU:s sammanhållningspolitik även fortsättningsvis måste fungera som en pelare för EU:s framtid. Sedan alliansen lanserades i oktober förra året har den fortsatt att locka nya undertecknare varje dag, bl.a. regionala och lokala myndigheter, näringslivsorganisationer, akademiska institutioner, fackföreningar och tankesmedjor.

Mer information om initiativ, uttalanden och ståndpunktsdokument från #CohesionAlliance finns på http://cohesionalliance.eu.

Dagordning för ReK:s plenarsession i maj

Kontaktperson:

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023