Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokalsamhällen arbetar för att minska avfallsmängden  
Europeiska regionkommittén stod värd för den årliga prisutdelningen i samband med ‎ Europeiska veckan för avfallsminskning, som ingick i Gröna veckan 2019

Europeiska veckan för avfallsminskning ( EWWR ) har belönat sex projekt som utmärkt sig som årets bästa åtgärder i arbetet för ett avfallsfritt EU. Detta pris delas ut årligen och syftar till att erkänna och uppmuntra avfallsminskningsinitiativ från alla samhällsaktörers sida. Veckan äger rum i november varje år och
omfattar tusentals medvetandehöjande åtgärder och renhållningsaktiviteter som äger rum runt om i Europa. Den 10:e upplagan av priset belyser den centrala roll som lokalsamhällen spelar i arbetet med att minska avfallet. Europeiska veckan för avfallsminskning kommer att äga rum nästa gång den 16–24 november 2019.

I sitt inledningsanförande sade André van de Nadort (NL–PES) , ledamot av Europeiska regionkommittén (ReK) samt borgmästare i Weststellingwerf och medlem i årets jury, att ” som jurymedlem imponeras jag av att se hur många olika initiativ som håller på att genomföras runt om i Europa av de många olika grupper, institutioner och sammanslutningar som aktivt arbetar med förebyggande och minskning av avfall. Inom Europeiska regionkommittén och de kommuner vi företräder gör vi allt vi kan för att höja avfallslagstiftningens ambitionsnivå i Europa. Utan lokalsamhällenas deltagande och engagemang skulle det dock vara omöjligt att nå våra mål.” André van de Nadort (NL–PES) är föredragande för ReK:s yttrande ” En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi ”, som antogs i oktober 2018.

Europeiska regionkommittén stöder aktivt Europeiska veckan för avfallsminskning och prisförfarandet genom att vara ordförande i styrkommittén och stödja de huvudsakliga aktiviteterna såsom den årliga prisutdelningsceremonin.

De sex projekt som tilldelats priset är följande:

1. Kategorin offentlig förvaltning och organisation: Maraton för att avskaffa avfallet. Hållbara skolmåltider. Projekt genomfört av kommunen Sant Vicenç de Castellet (Katalonien). Huvudaktiviteten i denna satsning, som omfattade en rad evenemang, var en kampanj med syftet att främja hållbara och hälsosamma skolmåltider på de tre offentliga skolorna i kommunen. Omkring 600 elever och deras föräldrar deltog.

2. Kategorin sammanslutningar/icke-statliga organisationer: Cloughmills sakbibliotek , genomfört av Cloughmills Community Action Team (Nordirland). Organisatörerna gav begreppet bibliotek en ny innebörd: genom att låna ut utrustning i stället för böcker strävade de efter att bygga upp lokalsamhällets förmåga att utföra arbetsuppgifter lokalt och att minska avfallet genom att se till att invånarna inte behöver köpa föremål själva.

3. Kategorin näringsliv/industri: Uppkomst av föroreningar , genomfört av kliniken IMQ Zorrotzaurre (Baskien). I strävan efter att minska sin miljöpåverkan gjorde denna klinik en klassificering av kemikalierna i de produkter som används av fyra av klinikens avdelningar på grundval av deras miljöpåverkan. Nästa steg är att ersätta de mest skadliga kemikalierna med mer hållbara alternativ.

4. Kategorin utbildningsanstalter: Europeiska veckan för avfallsminskning – miljövänlig städning , genomfört av St Fintan’s National School (Irland). Omkring 180 elever från skolan deltog, tillsammans med sina föräldrar, i workshoppar för att lära sig att tillverka rengöringsmedel och toalettartiklar som är fria från farliga kemikalier.

5. Kategorin medborgare: Festlig vägning av biologiskt avfall , genomfört av Marina Seder Colomina och Morgane Robert (Les Lilas, Île-de-France). I ett försök att bättre förstå de positiva effekterna av två anläggningar för insamling av biologiskt avfall i sin stad uppmuntrade dessa invånare dem som lämnade avfallet att delta i en undersökning med fokus på mätning av avfallet, samtidigt som starkare band knöts i lokalsamhället.

6. Kategorin det särskilda europeiska priset: Europeiska veckan för avfallsminskning – Hållbart konstalfabet , genomfört av Col-legi Sant Josep i Navàs (Katalonien) och dess partnerskolor. Detta initiativ ingick i ett eTwinning-projekt och uppmuntrade elever att lära sig mer om hållbarhet samtidigt som de finslipade sina färdigheter i grupparbete och främmande språk. Resultatet var ett alfabet där bokstäverna motsvarar meningsfulla budskap om miljö och avfallsminskning.

Bakgrund:

Mer information om vinnarna och finalisterna i tävlingen om priset i samband med Europeiska veckan för avfallsminskning återfinns i detta omfattande pressmaterial .

Den tionde upplagan av Europeiska veckan för avfallsminskning år 2018 fokuserade på frågan om farligt avfall under parollen ”Dags för avgiftning!”. Den uppmärksammade allmänheten på de ofta dolda men skadliga ämnen som vi kommer i kontakt med genom produkter och aktiviteter i vardagen.

Antalet aktiviteter som genomfördes inom ramen för Europeiska veckan för avfallsminskning 2018 nådde en rekordnivå på 14 347. De registrerades via 32 nationella, regionala och lokala samordnare i 30 länder och i samarbete med sekretariatet för Europeiska veckan för avfallsminskning.

Nästa upplaga av Europeiska veckan för avfallsminskning kommer att äga rum den 16–24 november 2019 . Fokus kommer att ligga på information och kommunikation om avfall. Klicka här för mer information.

Kontaktperson:

Europeiska veckan för avfallsminskning: Carmen Valache | cv@acrplus.org | +32 22346507

ReK: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023