Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
De lokala och regionala ledarna välkomnar EU:s beslut om att inleda anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien  

EU:s beslut om att inleda anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien är ”rätt beslut för EU och en fantastisk möjlighet för västra Balkan”, sade ledare inom Europeiska regionkommittén (ReK) den 25 mars efter att medlemsstaterna formellt bjudit in de två länderna till förhandlingsbordet.

Mark Speich , ordförande för ReK:s utskott för yttre förbindelser och decentraliserat samarbete samt statssekreterare med ansvar för federala frågor, Europafrågor och internationella frågor i Nordrhein-Westfalen, upprepade den ståndpunkt som ReK sedan länge haft om vikten av att förbereda regionerna och städerna i Albanien och Nordmakedonien på EU-medlemskap: ”Jag välkomnar verkligen att EU:s anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien inleds. ReK har uppmanat till detta viktiga beslut i många år, och båda länderna har genomfört omfattande reformer. Inledandet av anslutningsförhandlingar visar på en uppslutning kring en gemensam agenda för fördjupade förbindelser, baserad på europeiskt samarbete och europeiska värden. Detta är rätt beslut för EU och ett utmärkt tillfälle för hela västra Balkan att ta nya tag med sina reformer. Att sända västra Balkan ett hoppingivande budskap är särskilt viktigt i dessa svåra tider, när den globala pandemin orsakar ekonomisk osäkerhet i hela Europa.”

ReK har arbetat med regionala och lokala myndigheter från båda länderna under det senaste årtiondet för att ta itu med politiska utmaningar och samarbeta i de administrativa frågor som är särskilt angelägna för dem, till exempel avfallshantering.

Jasna Gabrič (SI–Renew), borgmästare i Trbovlje och medordförande i gemensamma rådgivande kommittén EU–Nordmakedonien, sade: ”Detta är ett positivt och efterlängtat beslut i svåra tider, och visar att EU håller fast vid sin utvidgningspolitik trots en aldrig tidigare skådad situation. Vår solidaritet med regionen västra Balkan har till och med ökat i denna kristid.”

Nikola Dobroslavić (HR–EPP), distriktsordförande i distriktet Dubrovnik-Neretva och ordförande för ReK:s arbetsgrupp för västra Balkan, som hittills har behandlat förbindelserna med Albanien, förklarade: ”Människorna i Nordmakedonien och Albanien är redan medvetna om att det inte är lätt att gå med i EU. Men, som en person från ett land som först nyligen anslutit sig, nämligen Kroatien, känner jag till värdet av att vara med i en klubb och utveckla goda samarbetsförbindelser med andra i hela Europa. Mitt råd är: fortsätt att kämpa på, så kommer ni att belönas. Reformprocessen bör stärka er demokrati, er ekonomi och er motståndskraft. Samarbeta och investera i lokal demokrati.”

ReK har också politiska kontakter och arbetsförbindelser med andra kandidater och potentiella kandidater till medlemskap i EU. Varje år träffar politiker från EU:s lokala och regionala myndigheter sina motsvarigheter från hela västra Balkan och Turkiet vid konferensen ”Utvidgningsdagen” som anordnas av ReK.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :