Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Gemensamt pressmeddelande från Nordrhein-Westfalens ministerpresident Armin Laschet och Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas  

Tisdagen den 3 mars tog Nordrhein-Westfalens ministerpresident, Armin Laschet, emot den nyvalda ordföranden för Europeiska regionkommittén, Apostolos Tzitzikostas, vid delstatsregeringens kansli i Düsseldorf. De diskuterade dagsaktuella europeiska utmaningar, bland annat den allvarliga situationen vid gränsen mellan Grekland och Turkiet samt coronavirusutbrottet.

Armin Laschet förklarade att han gladde sig över att träffa ordförande Tzitzikostas och såg fram emot att samarbeta med honom de kommande åren. ”Europeiska regionkommittén är regionernas viktigaste röst i Europa. Jag är övertygad om att ordförande Tzitzikostas kommer att vägleda denna röst, ge den ny styrka och se till att den hörs i hela EU. Vi behöver ett starkare Europa och vi måste agera tillsammans för att ta itu med dagens utmaningar.

Ordförande Tzitzikostas förklarade ” I dag hade jag äran och nöjet att träffa ministerpresident Laschet. Han är en klarsynt och pålitlig ledare för Tyskland och en engagerad europé. Vad han har åstadkommit i regionen Nordrhein-Westfalen är en förebild för oss alla när det gäller hur Europas regioner kan ta sig an gemensamma utmaningar i folkets intresse. EU måste snabbt vidta åtgärder för att på ett pragmatiskt sätt hantera migrationen. Det är inte en nationell angelägenhet utan en EU-fråga som berör alla europeiska medborgare.

Ministerpresidenten och Europeiska regionkommitténs ordförande är fast beslutna att överbrygga skillnaderna och den tilltagande polariseringen i Europeiska unionen. ” För att åstadkomma detta behöver vi en gemensam europeisk vision som fördjupar samarbetet mellan medlemsstaterna, regionerna, städerna och byarna. Europeiska unionen behöver en ny dynamik för att ta itu med de djupgående förändringar som digitaliseringen, den demografiska utvecklingen och den nödvändiga kampen mot klimatförändringarna för med sig för våra medborgare ", konstaterade Armin Laschet .

En nödvändig förutsättning för en sådan ny dynamik är att man ser till att en ambitiös överenskommelse om den framtida EU-budgeten (den fleråriga budgetramen) nås i ett tidigt skede. Den måste bygga på en rättvis balans mellan dem som gynnas mest av vår gemensamma marknad och dem som fortfarande behöver komma ikapp.

Ministerpresidenten och Europeiska regionkommitténs ordförande diskuterade även Europeiska kommissionens nyligen framlagda förslag om den gröna given och artificiell intelligens. De välkomnade dessa insatser och betonade att de måste kompletteras med gemensamma insatser på nationell, lokal och regional nivå. Det kommande tyska rådsordförandeskapet under andra halvåret 2020 har potential att ta itu med de aktuella utmaningarna och föra Europeiska unionen samman.

Armin Laschet och Apostolos Tzitzikostas underströk framför allt behovet av att hjälpa de regioner som särskilt påverkas av EU:s beslut att uppnå klimatneutralitet senast 2050. ” Särskilt kolregioner i omvandling, t.ex. Rheinisches Revier, behöver EU-stöd för att utveckla sin infrastruktur, stärka sin innovationskapacitet och säkerställa investeringar i utbildning och omskolning. Vi välkomnar därför förslaget till en ny EU-fond för en rättvis omställning som ska stödja dessa regioner ”, förklarade Apostolos Tzitzikostas .

Europeiska regionkommitténs externa presidiesammanträde, som kommer att hållas i Nordrhein-Westfalens delstatsparlament den 11 september, kommer att utgöra ett tillfälle att tillsammans diskutera Europas framtid och komma med lösningar på hur man kan ge bättre återkoppling om EU:s lagstiftning samt föra EU närmare medborgarna.

Ordförandens talesperson:

Michele Cercone

Tfn +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Dela :