Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
PETR BLÍŽKOVSKÝ: VÅRT MÅL ÄR ATT SE TILL ATT VÅRA LEDAMÖTER BLIR HÖRDA I OCH UTANFÖR BRYSSEL  

Petr Blížkovský utnämndes den 7 oktober 2019 till Europeiska regionkommitténs generalsekreterare för en period av fem år. Vi har pratat lite med honom om hans bakgrund och hans vision för Europeiska regionkommittén. ​

Petr Blížkovský, du har varit ledamot i Brnos stadsfullmäktige, professor i ekonomi, tjänsteman i Tjeckien och slutligen EU-tjänsteman. Vad har dessa erfarenheter gemensamt?

Jag har tillbringat nästan hela min karriär i offentliga roller, bland annat som lokalpolitiker.

Jag inledde mitt arbetsliv i ett mycket speciellt historiskt skede. De central- och östeuropeiska länderna – inklusive Tjeckien, som vid den tidpunkten var en del av Tjeckoslovakien – var på väg att bli fria, demokratiska och självständiga nationalstater.

Efter några år som forskare och högskolelärare på jordbruksområdet beslutade jag mig för att börja arbeta inom den offentliga förvaltningen och bättre tjäna det allmänna bästa. Jag valdes in som ledamot i stadsfullmäktige i Brno, där jag fick en direkt inblick i vad det innebär att ansvara för ett samhälle med 400 000 personer. Som det gamla talesättet lyder: all politik är lokal. Att arbeta i stadsfullmäktige var en viktig erfarenhet för mig. Där lärde jag mig konsten att kompromissa och samarbeta och fick en passion för det.

På mitten av nittiotalet inledde jag en karriär som tjänsteman. Jag bidrog till att omvandla mitt land från en centralstyrd planekonomi och ett kontrollerat samhälle till vad som, efter bara några år, blev en EU-medlemsstat.

Jag trodde då, och tror fortfarande i dag, fullt ut på EU-projektet. Om man kombinerar denna ambition med min utbildningsbakgrund inom jordbruket så kan man förstå att Tjeckiens anslutning till EU verkligen intresserade mig. Det var på den tiden jag började arbeta med den gemensamma jordbrukspolitiken och andra europeiska regionala frågor.

 

Så du kom till Europeiska unionens råd och blev kvar i nästan 15 år. Vad lärde du dig?

När vi tjecker till slut gick med i EU visste jag att jag ville fortsätta vad jag påbörjat, det vill säga hjälpa till att bygga upp ett fredligt, välmående och enat Europa för framtiden.

Man kan helt enkelt säga att mitt arbete på rådet handlade om att se till att medlemsstaterna antog lagar som omfattar hela EU, men det kan så klart vara mycket svårt att genomföra i praktiken.

Med tiden började jag se mig själv som en kombination av diplomat, medlare och förhandlare. Ibland såg mitt team till att lagstiftningsprocessen följdes. Andra gånger var vår roll att slå vakt om kompromisstexter så att de skulle antas av den erforderliga majoriteten. Mycket ofta fick besluten, som vi bidragit till att få igenom, en djupgående inverkan på de europeiska medborgarna.

Vi, som anställda vid EU-institutionerna, får aldrig glömma hur mycket de beslutsfattare som kommer till Bryssel förlitar sig på våra goda och opartiska råd, och hur långtgående vårt arbete kan vara.

Hur ser du på din roll vid Europeiska regionkommittén?

Vi har alla ett grundläggande mål vid ReK. Jag skulle beskriva det som att föra de regionala och lokala politikernas talan i Bryssel och hjälpa dem att bättra tjäna och informera EU-medborgarna. 

I vårt dagliga arbete som anställda vid ReK ser vi till att den politiska församling som vi arbetar för är välorganiserad och kan ge genomslagskraft åt våra ledamöters politiska åsikter. Vår kommitté sätter verkligen det lokala och regionala perspektivet i centrum för EU:s beslutsfattande här i Bryssel. 

Våra ledamöter bidrar till att utforma EU:s beslut genom sina yttranden och diskussioner med företrädare för kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Samtidigt får de information de om de mest brådskande politiska frågorna just nu.

I min egen roll som generalsekreterare har jag några tydliga prioriteringar.

För det första vill jag att vi ska fokusera på att vässa vårt budskap och öka det politiska genomslag som våra ledamöters arbete har i EU:s lagstiftningsprocess. För att kunna göra det måste vi gemensamt använda vår sakkunskap och alla de verktyg och instrument som vår institution erbjuder. Var och en av oss kan öka ReK:s genomslag på sitt område. Alla är viktiga och ett lagarbete som omfattar alla avdelningar är av avgörande betydelse!

För det andra måste vi anstränga oss mer för att nå ut till våra partner i Bryssel och framför allt till regionala och lokala myndigheter runtom i Europa. Vi måste investera tid, resurser och energi i att sprida vårt budskap! Det är avgörande inte bara för personer som arbetar inom kommunikation, utan för oss alla.

Slutligen är jag fast besluten att se till att den offentliga administrationen är effektiv, transparent, modern och pålitlig. Europeiska regionkommittén måste vara en plats där människor tycker om att arbeta och vår personal bör vara stolt över att arbeta på kommittén.

Varför valde du Europeiska regionkommittén?

Det var idén om att bygga upp EU från den lokala nivån och uppåt som lockade mig. Det kanske låter abstrakt, men jag kan försäkra dig om att det inte är det. Tvärtom är det mycket konkret.

Europas största framgång är att vi inte har haft något krig inom EU sedan 1945. I stället sitter vi runt samma bord och söker gemensamma lösningar.

Men i dag är det inte längre tillräckligt. Våra medborgare förväntar sig att EU ska hantera förändringar på ett sätt som bevarar starka ekonomiska och sociala system och som försvarar det som vissa kallar "den europeiska livsstilen".

Detta är bara möjligt om man fortsätter att betrakta EU ur både ett nationellt och lokalt perspektiv, genom fortlöpande dialog med medborgare, kommuner, regioner och EU. Ingen är bättre lämpad för detta än lokala och regionala företrädare. Jag själv var en ung politiker som valdes in som stadsfullmäktigeledamot i Brno i tjugofemårsåldern. Jag fick på nära håll se förändringarna i mitt land vid den tidpunkten.

Som vår president sade i Bukarest förra året är lokala och regionala myndigheter Europas framtid. De har den erfarenhet, motivation och kunskap som Europa behöver för att bemöta vårt århundrades utmaningar – klimatförändringarna, sociala och regionala ojämlikheter, brist på jämställdhet mellan könen med mera. De har också medborgarnas förtroende, eftersom de varje dag arbetar ute i samhällena. ReK har enorm potential att göra nytta för medborgarna, och för Europa. Låt oss ta tillfället i akt och omsätta detta i praktiken!

Varifrån hämtar du din motivation?

Över en miljon politiker väljs på regional och lokal nivå i Europa – unga, gamla, kvinnor, män, människor med olika politiska tillhörigheter, drivkrafter och värderingar. Att se till att dessa lokala och regionala politiker samlas, fattar beslut om gemensamma politiska prioriteringar och sörjer för att de genomförs är det som driver mig varje dag. Jag var en ung folkvald politiker under sammetsrevolutionen – ReK är min chans att samarbeta med dagens regionala och lokala politiker.

Är det svårt att stödja våra ledamöter?

Ja, verkligen. Det är en långsam och komplicerad process, som måste ske på 24 språk. Men som sagt är det en prioritering för vår kontinent att balansera de EU-omfattande intressena mot de lokala och regionala myndigheternas. Min dröm är att det ska vara en hedersutmärkelse för en lokal och regional politiker att bli ledamot av ReK och ett tecken på ambition och engagemang för ett bättre Europa.

Václav Havel, Tjeckiens förste president, som var författare, politiker och en stor europé sade: "De som säger att enskilda personer inte kan förändra någonting letar bara efter ursäkter." Jag hoppas att du blir lika inspirerad som jag av den principen.

Tack.