Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén inleder samarbete för att genomföra den gröna given på lokal nivå  

Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén (ReK) har kommit överens om ett nytt samarbete för att påskynda genomförandet av den gröna given i Europas regioner och städer. Under en debatt uppmanade Frans Timmermans, Europeiska kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given, de lokala och regionala myndigheterna att ta egenansvar för och utforma den gröna given på de områden som faller inom deras befogenhetsområde. ReK:s ledamöter välkomnar samarbetet och stöder den gröna given som EU:s främsta medel för att säkerställa en grön ekonomisk återhämtning för alla i alla regioner, städer och byar.

Det nya samarbetet syftar till att de lokala och regionala myndigheterna ska ges det stöd och de kunskaper de behöver för att mer effektivt kunna ansöka om nationella återhämtningsmedel och EU-medel i syfte att förverkliga den gröna given i alla samhällen, framför allt när det gäller att förbättra byggnaders energieffektivitet, utveckla hållbara transporter och skydda naturliga livsmiljöer. De båda institutionerna kommer att samarbeta för att stärka och mobilisera de lokala och regionala myndigheterna i Europa och samtidigt arbeta med de nationella regeringarna för att sätta den gröna given i centrum för deras nationella investeringsplaner.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien, Grekland, sade: ” Vi kommer inte att låta pandemin stå i vägen för vårt åtagande att skydda vår miljö. Vi behöver en grön, rättvis och motståndskraftig återhämtning för alla regioner och städer, stad och landsbygd, rika och fattiga. Vi måste agera tillsammans nu och påskynda den gröna omställningen genom att genomföra konkreta projekt lokalt. Vårt nya samarbete med Europeiska kommissionen är en vändpunkt i vårt partnerskap. Det kommer att stärka, stödja och mobilisera de lokala och regionala myndigheterna så att de genomför den gröna given på våra gator och infriar våra löften till våra medborgare och våra barn.”

I sitt tal under plenarsessionen sade Frans Timmermans , verkställande vice ordförande för Europeiska kommissionen och kommissionsledamot med ansvar för den europeiska gröna given: ”Klimatåtgärderna börjar på gatorna i våra städer och i närområdet. Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén kommer att samarbeta om renoveringsvågen, rena transporter och gröna städer. Kommittén bör få en plats i borgmästaravtalets politiska styrelse och bli en viktig del i den klimatpakt som vi tänker lansera i år, där dess medlemmar kommer att bli klimatambassadörer. Låt oss påbörja arbetet med klimatåtgärder i våra regioner som kan inspirera resten av världen.”

ReK inrättade nyligen arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå för att säkerställa att EU:s strategi för hållbar tillväxt och planerna för återhämtningen efter covid-19 omsätts i direkta finansiella medel för städer och regioner.

En sammanställning av 200 exempel på bästa praxis från ReK:s ledamöter överlämnades till vice ordförande Frans Timmermans och visar hur städer och regioner redan genomför omställningen på fältet genom konkreta projekt med koppling till energieffektivitet, transporter med låga utsläpp, hållbar livsmedelshantering och grön infrastruktur.

Debatten om den gröna given ägde rum under ReK:s 140:e plenarsession och Europeiska veckan för regioner och städer , där också den första årliga regionala och lokala barometern presenterades och debatter med ordförande Ursula von der Leyen och förbundskansler Angela Merkel anordnades.

Plenarförsamlingen diskuterade en rad förslag om ämnen av central betydelse för den gröna given:

Klimatpakten : Warszawas borgmästare, Rafał Trzaskowski (PL–EPP), presenterade sitt yttrande Europeiska klimatpakten . Borgmästare Rafał Trzaskowski förklarade: Vårt engagemang för den gröna given är fullständigt. Vi vill genomföra ambitiösa och realistiska mål för att tjäna våra samhällen och skapa nya arbetstillfällen. Klimatpakten bör bygga på två pelare. För det första ett starkt samarbete mellan lokala och regionala myndigheter och EU-institutioner kring konkreta projekt såsom renovering av byggnader. För det andra bör klimatpakten vara ett paraply för lokala klimatpartnerskap över hela EU där man lär sig av varandra. Som borgmästare för Warszawa vet jag hur mycket mindre våra budgetar har blivit på grund av pandemin. Det är därför mycket viktigt att vi får direkt tillgång till EU-medel för att genomföra hållbar politik.”

Hållbara städer : Juan Espadas Cejas (ES–PES) , Sevillas borgmästare, ordförande för ReK:s ENVE-utskott och arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå, presenterade sitt yttrande Förnyelse av Leipzigstadgan om hållbara städer i Europa . Borgmästare Espadas Cejas förklarade: ” Så mycket som 68 % av världens befolkning kommer att leva i stadsområden 2050, så städerna kan och måste bli drivkraften för en hållbar framtid. Vi uppmanar det tyska EU-ordförandeskapet att göra den förnyade Leipzigstadgan bindande på EU-nivå så att den tillsammans med den europeiska gröna given, målen för hållbar utveckling och en starkare agenda för städer kan bli den främsta färdplanen för våra städer för att skapa välbefinnande för alla.

Biologisk mångfald : Föredragande Roby Biwer (LU–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Bettembourg, presenterade ReK:s yttrande Städer och regioner med biologisk mångfald efter 2020 vid FN:s 15:e partskonferens för konventionen om biologisk mångfald och i EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 . Föredragande Roby Biwer sade: ” Vi sänder ut en alarmsignal för att vända kurvan när det gäller förlusten av biologisk mångfald och ekosystem. Vi behöver alla myndighetsnivåer för att stödja denna insats och göra den till en hörnsten i vår återhämtning. Den europeiska gröna given kan vara vårt främsta verktyg för att bygga en hållbar framtid för att skydda vår planet, stoppa klimatkrisen och förhindra framtida sjukdomsutbrott. Det är dags att agera. Nu!”

Den cirkulära ekonomin : Föredragande Tjisse Stelpstra (NL–ECR), ledamot av provinsstyrelsen i Drenthe, presenterade ReK:s yttrande Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin . Föredragande Tjisse Stelpstra sade: ”Covid-19 har visat oss vår eget beroende och vår egen sårbarhet. Därför är det en alarmsignal om att alla måste göra framsteg i riktning mot hållbarhet. Den nya handlingsplanen är direkt kopplad till den minskning av koldioxidutsläppen som vi så desperat behöver. Det krävs konkreta mål och nya standarder måste uppnås genom innovation. När vi kan förbättra oss måste vi förbättra oss!”

Ytterligare information

Vice ordförande Frans Timmermans talade senast inför EU:s ledamotsförsamling för städer och regioner i december 2019 när ReK antog en resolution om den gröna given . En viktig rekommendation från ReK var då att höja målet för 2030 om minskning av växthusgasutsläppen till minst 55 %, ett mål som Europeiska kommissionen i dag ställt sig bakom.

Den gröna given på lokal nivå är ett nytt initiativ från Europeiska regionkommittén som syftar till att sätta städer och regioner i centrum för den europeiska gröna given och säkerställa att både EU:s strategi för hållbar tillväxt och planerna för återhämtningen efter covid-19 omsätts i direkta finansiella medel för städer och regioner och konkreta projekt för varje region. Den gröna given på lokal nivå lanserades den 15 juni 2020 i och med inrättandet av en särskild arbetsgrupp med 13 medlemmar . Läs pressmeddelandet här.

Du kan läsa mer om ReK:s första 200 exempel på bästa praxis för den gröna given på vår onlinekarta.

Den årliga regionala och lokala barometern (#EURegionalBarometer) har legat till grund för resolutionen ”Lokala och regionala myndigheter som hanterar covid-19 och tar itu med återhämtningen”, som ReK:s 329 ledamöter kommer att anta den 13 oktober ( utkastet finns här ). Ordförande Apostolos Tzitzikostas inledningstal hittar du på Europeiska regionkommitténs ordförandes sida .

Resultaten av den årliga regionala och lokala barometern ( läs vårt pressmeddelande här )

Kontaktperson: David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023