Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den gröna given på lokal nivå: efterlysning av exempel på bästa praxis  

​Europeiska regionkommittén uppmanar sina ledamöter och unga folkvalda politiker att skicka in exempel på bästa praxis för att samla in, lyfta fram och främja spridningen av koldioxidsnåla projekt i hela EU. Är din stad eller region en mästare på hållbarhet? Är du stolt över de projekt som ni genomför i ert samhälle i samband med den gröna givens prioriteringar? Då gäller den här uppmaningen dig.

Städer och regioner är drivkrafter för förändring och kan spela en central roll i genomförandet av den gröna given och föra EU närmare klimatneutralitet. Mot bakgrund av covid-19 är det viktigare än någonsin att visa de miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelarna med koldioxidsnåla initiativ.

Europeiska regionkommittén uppmanar därför sina ledamöter och unga folkvalda politiker att skicka in exempel på bästa praxis för att samla in, lyfta fram och främja spridningen av koldioxidsnåla projekt i hela EU.

Lokala och regionala projekt kommer att bidra till en plattform som ska visa hur städer och regioner redan genomför den gröna givens prioriteringar och bidrar till en grön återhämtning för att nå ett mer hållbart, inkluderande och motståndskraftigt samhälle.

Projekten kommer att offentliggöras på ReK:s interaktiva karta och marknadsföras mot EU-institutionerna, intressenter och pressen, i synnerhet under den 18:e upplagan av Europeiska veckan för regioner och städer som kommer att äga rum i oktober 2020. Exemplen på bästa praxis kommer även att bidra till en rapport om den gröna given, som det tyska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd har gett Europeiska regionkommittén i uppdrag att utarbeta under andra halvåret 2020.

Med den nya EU-budgeten på bordet, återhämtningsinstrumentet Next Generation EU om 750 miljarder euro och utarbetandet av medlemsstaternas återhämtnings- och resiliensplaner, kommer Europeiska regionkommittén att visa varför städerna och regionerna behöver stå i centrum för återhämtningsstrategin och vad de prioriterade investeringarna bör inriktas på.

Vem kan delta?

Europeiska regionkommitténs ledamöter och suppleanter samt deltagare i ReK:s program för unga folkvalda politiker.

Vilka projekt är stödberättigade?

Ledamöterna och de unga folkvalda politikerna uppmanas att berätta om nyligen genomförda eller pågående projekt och initiativ som bidrar till att genomföra den gröna given och föra Europa närmare klimatneutralitet, om allt från energieffektiva byggnader till utveckling av förnybara energikällor, ren mobilitet, skydd av den biologiska mångfalden och initiativ inom den cirkulära ekonomin. Stödberättigade projekt måste bidra till att sänka koldioxidutsläppen i de sektorer som omfattas av den gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi för att uppnå klimatneutralitet senast 2050:

  • Ren energi och energieffektivitet (inklusive förnybar energi och byggnadsrenovering).
  • Hållbara transporter.
  • Att bevara Europas biologiska mångfald.
  • Hållbar finansiering och grön industri.
  • Övergång till en cirkulär ekonomi.
  • Ett Europa utan föroreningar.
  • Livsmedel och jordbruk.

Hur kan jag delta? Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten.

Finns det någon deadline? Lämna in din ansökningsblankett före måndagen den 21 september 2020.

Kontakta oss: enve@cor.europa.eu

Den gröna given på lokal nivå: Klicka här för att ta reda på mer om ReK:s portal för och arbetsgrupp om den gröna given.​

Dela :