Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Tysklands förbundskansler Angela Merkel deltar i Europeiska regionkommitténs plenarsession den 13 oktober  

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas kommer att välkomna Angela Merkel, Förbundsrepubliken Tysklands förbundskansler, till Europeiska regionkommitténs plenarsession (#CoRplenary) den 13 oktober. Angela Merkel kommer att presentera det tyska EU-ordförandeskapets prioriteringar, diskutera de lokala och regionala myndigheternas roll i EU:s återhämtningsplaner och inleda en diskussion om Europas framtid.

Debatten kommer att direktsändas via webb-tv den 13 oktober kl.  14:30 (följ direktsändningen via ReK:s webbsida eller Europe by Satellite ).

Uttalandet kommer att åtföljas av en diskussion på en timme med ledamöter av Europeiska regionkommittén – lokala och regionala ledare från alla EU:s medlemsstater – bland annat om sammanhållning som ett grundläggande värde för Europas återhämtning på grundval av resultaten från den årliga regionala och lokala barometern . Debatten kommer att fokusera på det mervärde som en miljon regionalt och lokalt folkvalda politiker har för EU, och på deras roll inom ramen för konferensen om Europas framtid. Städernas och regionernas roll när det gäller att främja motståndskraftiga, hållbara och gröna samhällen kommer också att diskuteras.

Bakgrund:

Europeiska regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare från EU:s alla 27 medlemsstater. Kommittén inrättades 1994 genom Maastrichtfördraget och har i uppdrag att involvera de regionala och lokala myndigheterna i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen rådfrågar kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Alla Europeiska regionkommitténs 329 ledamöter och 329 suppleanter måste vara antingen folkvalda eller politiskt ansvariga inför en folkvald församling i sina hemkommuner eller hemregioner.

Kontaktperson:

Michele Cercone

Ordförandens talesperson

Tfn +32 498982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Dela :