Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den gröna given: städer och regioner fastställer färdplanen för 2021  

Europeiska regionkommittén (ReK) har lagt fram en färdplan för den gröna given för 2021. Vid det fjärde sammanträdet i arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå enades de lokala ledarna om politiska mål och prioriteringar för att påskynda omställningen till koldioxidneutralitet och samtidigt sätta städer och regioner i centrum för återhämtningen efter covid-19. Att främja aktiv subsidiaritet, stärka det institutionella samarbetet och underlätta direkt tillgång till EU-medel är centrala mål. Renovering av byggnader, förgröning av stadsområden och utfasning av fossila bränslen inom transportsektorn är prioriterade områden. Under sammanträdet diskuterades utmaningen för intelligenta städer och mekanismen för en rättvis omställning . Båda har en framträdande plats i genomförandet av agendan för den gröna given.

Juan Espadas (ES–PES) , ordförande för arbetsgruppen och för ENVE-utskottet, inledde debatten om 2021 års politiska mål, milstolpar och prioriterade områden för den gröna given på lokal nivå och kommenterade Europeiska kommissionens två flaggskeppsinitiativ som presenterades under sammanträdet. Espadas, som är borgmästare i Sevilla, framhöll: ” När vi säger att den gröna given kommer att ske lokalt eller inte alls, handlar det inte endast om slagord från vår sida. Europeiska unionen kommer aldrig att kunna uppnå klimatneutralitet om inte den lokala och regionala nivån delar samma ambitiösa mål. Projekt som utmaningen för intelligenta städer och plattformen för en rättvis omställning visar hur vi kan genomföra den gröna given lokalt och skapa det stöd som krävs och hitta synergieffekter för att hjälpa städer och regioner. Klimatkrisen är den största utmaning vi har framför oss och vi behöver hitta innovativa sätt att samarbeta för att uppnå ett gemensamt mål.”

Ledamöterna diskuterade kommissionens två flaggskeppsinitiativ till stöd för EU:s omställning till klimatneutralitet. Utmaningen för intelligenta städer presenterades av Iordana Eleftheriadou från GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag , och Myriam Boveda från GD Regional- och stadspolitik redogjorde för den senaste utvecklingen kring mekanismen för en rättvis omställning . Båda syftar till att stödja genomförandet av lokala och regionala gröna givar.

Michael Murphy (IE–EPP) , ledamot av Tipperary County Council och ordförande för ReK:s ECON-utskott , konstaterade: ” Jag är fast övertygad om att målen för en hållbar utveckling måste gå hand i hand med den gröna given så att vi ser till att fattigdomen utrotas och att planetens begränsningar respekteras.”

Under debatten om arbetsgruppens prioriteringar framhöll Isabelle Boudineau (FR–PES) , vice ordförande för regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine och ordförande för ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget ( COTER ), att kommissionens framtida strategi för hållbar och smart mobilitet måste återspegla de lokala och regionala ambitionerna när det gäller att genomföra den gröna given. ”Vikten av gränsöverskridande förbindelser, internaliseringen av externa kostnader och framför allt principen om att förorenaren betalar, kollektivtrafikens roll i våra städer och på landsbygden, betydelsen av daglig mobilitet och trafikomställningen från väg- och lufttransporter till järnväg är alla frågor där man måste lyssna till oss. Europeiska kommissionen kommer inte att kunna uppnå sina mål utan oss! ” Juan Espadas, borgmästare i Sevilla, kommer att presentera framstegen i arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå vid nästa COTER-sammanträde den 26 februari 2021.

Rafał Trzaskowski (PL–EPP) , borgmästare i Warszawa, delade med sig av sina intryck från sitt första sammanträde som ledamot i den politiska styrelsen för borgmästaravtalet . ”Vid det senaste sammanträdet enades vi om det nya åtagandet om ett borgmästaravtal för ett rättvisare, klimatneutralt Europa, som syftar till att anpassa borgmästaravtalet till den gröna given och göra det till ett huvudverktyg för att genomföra omställningen till koldioxidneutralitet” , förklarade Rafał Trzaskowski. ”Vi måste alla förena våra krafter för att genomföra den gröna given lokalt. Vi uppmanar kommissionen att ge finansiellt och icke-finansiellt stöd till lokala och regionala ledare för att förverkliga den gröna given lokalt och främja den sociala acceptansen för klimatomställningen. Ekonomiskt stöd från EU, via bl.a. Sammanhållningsfonden, måste nå städer och regioner direkt på ett öppet och rättvist sätt. Det finns ingen tid att förlora.”

Vid ReK:s kommande plenarsession i mars kommer EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter att tillsammans med Kadri Simson , kommissionsledamot med ansvar för energifrågor, att diskutera renoveringsvågen , EU:s omfattande plan för att förbättra energiprestandan hos Europas byggnadsbestånd. ReK har föreslagit en rad heltäckande åtgärder för att minska byggnadernas koldioxidavtryck och samtidigt skapa arbetstillfällen och bekämpa energifattigdomen i ett yttrande av föredraganden Enrico Rossi (IT–PES), ledamot av kommunstyrelsen i Signa (storstadsområdet Florens) och före detta regionpresident i Toscana (2010–2020).

Arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå lanserades den 15 juni 2020 och består av tretton ledamöter av Europeiska regionkommittén.

Den slutliga versionen av färdplanen för 2021 från arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå kommer inom kort att finnas tillgänglig på ReK:s särskilda webbportal .

Mer information:

Som en del av ReK:s prioritering om att bygga motståndskraftiga samhällen är den gröna given på lokal nivå ett initiativ som syftar till att sätta städer och regioner i centrum för den europeiska gröna given och sörja för att både EU:s strategi för hållbar tillväxt och planerna för återhämtningen efter covid-19-pandemin omsätts i direkt finansiering för städer och regioner samt i konkreta projekt för varje område. För att påskynda insatserna och fungera som inspiration omfattar den gröna given på lokal nivå en online-karta med 200 exempel på bästa praxis.

Inför COP26 utarbetar ReK ett utkast till yttrande om ”Höjning av Europas klimatambition för 2030 inför COP26” . Föredragande: Vincent Chauvet (FR–Renew), borgmästare i Autun.

När det gäller mobilitet utarbetar ReK för närvarande ett utkast till yttrande om hållbar och smart mobilitet under ledning av föredraganden Robert Van Asten  (NL–Renew), ledamot av kommunstyrelsen i Haag.

I juli 2020 , antog ReK sina rekommendationer angående Fonden för en rättvis omställning i ett yttrande av föredraganden Vojko Obersnel (HR–PES) , borgmästare i Rijeka.

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023