Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Portugals premiärminister och kommissionens vice ordförande ska diskutera Europas framtid med lokala och regionala ledare  

Portugals premiärminister António Costa, och Europeiska kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans kommer att framföra sina synpunkter om EU:s framtid till lokala och regionala ledare i separata debatter den 31 januari. Deras anföranden kommer att vara den politiska kärnan i Europeiska regionkommitténs (ReK) första plenarsession 2018, under vilken EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala politiker också kommer att redogöra för sina synpunkter på EU:s framtida budget och bl.a. EU:s sammanhållningspolitik och transportpolitik.

Portugals premiärminister om Europas framtid och hur man kan bana väg för ekonomisk tillväxt

Premiärminister António Costa , f.d. borgmästare i Lissabon och ReK-ledamot 2010–2015, kommer att diskutera de reformer han tänker förespråka i Europeiska rådet i samband med att de nationella ledarna går in i ett år som kommer att vara avgörande för EU:s framtida inriktning. Premiärministern är en förkämpe för en reform av Ekonomiska och monetära unionen och vill stärka den ekonomiska och sociala konvergensen i Europa. De senaste månaderna har han efterlyst en ny generation av den europeiska konvergenspolitiken, där större investeringar i globala och kontinentala utmaningar – t.ex. energiomställningen, den cirkulära ekonomin och det digitala samhället – skulle knytas till landsspecifika reformer som syftar till tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning.

ReK kommer också att anta en resolution om kommissionens årliga tillväxtöversikt 2018, som förväntas innehålla argument för att den ekonomiska tillväxten i EU hålls tillbaka av att man underskattar regionerna och de regionala skillnaderna, och betona behovet av att regionala EU-investeringar – sammanhållningspolitiken – ska förbli EU:s viktigaste investeringsinstrument. Ett politikområde som tidigare lyfts fram av premiärminister Costa, nämligen den digitala inre marknaden, har också granskats av ReK (föredragande: Alin-Adrian Nica, RO–EPP, från Dudeștii Noi (distriktet Timiș)).

Göra mindre men göra det effektivare? Europas framtid och bättre lagstiftning

Frans Timmermans talar inför Europeiska regionkommittén den 31 januari, bara några dagar efter det första mötet i den nya arbetsgruppen om subsidiaritet och proportionalitet. Arbetsgruppen, som leds av kommissionsledamoten, arbetar för att fastställa vilka av EU:s ansvarsområden som kan återlämnas till de nationella regeringarna, och granskar olika sätt att bättre involvera de regionala och lokala myndigheterna i EU:s beslutsprocess. ReK företräds i arbetsgruppen av tre av sina ledamöter (bl.a. ordföranden). Kommissionsledamot Frans Timmermans kommer att presentera Europeiska kommissionens årliga arbetsprogram och diskutera var lokala, regionala och nationella lösningar är möjliga och var lösningar på unionsnivå är nödvändiga.

I anslutning till debatten lägger ReK fram en resolution följande dag som kan innebära ett subsidiaritetspolitiskt "rött kort" för kommissionens förslag om att koppla EU-fonder till strukturreformer.

EU:s budget och regionala investeringar efter 2020: regionernas och kommunernas ståndpunkt

ReK kommer att enas om de europeiska lokala och regionala myndigheternas ståndpunkt om nästa fleråriga budgetram efter 2020 – budgetplanen för nästa generation av EU:s politik – inför Europeiska kommissionens förslag, som väntas i maj. Marek Woźniak (PL–EPP), regionpresident i Wielkopolskie (Storpolen), kommer att lägga fram sitt yttrande om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser, i närvaro av Tomislav Donchev, Bulgariens vice premiärminister, som också kommer att presentera det bulgariska EU-ordförandeskapets prioriteringar.

Under plenarsessionen kommer ReK-ledamöterna också att anta andra yttranden med anknytning till sammanhållningspolitiken:

• "Resolution om ändring av förordningen om gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna till stöd för strukturreformer"

"Mot ett fullständigt genomförande av EU:s förnyade strategi för de yttersta randområdena", föredragande: Fernando Clavijo Batlle (ES–ALDE), regionpresident, Kanarieöarna

"Integrerade territoriella investeringar – en utmaning för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020", föredragande: Petr Osvald (CZ–PES), ledamot, stadsfullmäktige, Plzeň

• "Slutsatser och rekommendationer från högnivågruppen för förenkling för tiden efter 2020", föredragande: Oldřich Vlasák (CZ–ECR), ledamot, stadsfullmäktige, Hradec Králové

Europa på väg

"Europa på väg" är en rad kommissionsinitiativ som syftar till att modernisera transport och rörlighet inom EU. ReK:s ledamöter kommer att diskutera de lokala och regionala konsekvenserna av de första åtta lagstiftningsinitiativen med särskild inriktning på vägtransporter. Ivan Žagar (SI–EPP), borgmästare i Slovenska Bistrica, presenterar sitt utkast till yttrande "Europa på väg: främjande av smidiga rörlighetslösningar", som fokuserar på vägtullar som bättre avspeglar den faktiska kostnaden för vägtransporter. I det andra yttrandet diskuteras arbetsaspekter på vägtransport (föredragande: Spyros Spyridon (EL–EPP), ledamot av kommunfullmäktige, Poros).

Andra yttranden som ska antas:

"Erasmus för lokala och regionala förtroendevalda", föredragande: François Decoster (FR–ALDE), vice ordförande, borgmästare i St. Omer

• "Initiativ för hållbar utveckling av den blå ekonomin i västra Medelhavsområdet", föredragande: Samuel Azzopardi (MT–EPP), ledamot, kommunfullmäktige, Rabat (Gozo)

• "Cosme-programmets framtid efter 2020: ett regionalt och lokalt perspektiv", föredragande: Robert Sorin Negoiță (RO–PES), borgmästare, Bukarest 3

• "Främjande av samexistens med konfliktarter inom ramen för EU:s naturvårdsdirektiv", föredragande: Csaba Borboly (RO–EPP), ordförande för distriktsfullmäktige i Harghita

Praktisk information:

Var: Paul Henri Spaak-byggnaden – plenisalen, Europaparlamentet

När: den 31 januari kl. 15.00–21.00 och den 1 februari kl. 9.00–13.00

• Här hittar du dagordning och dokument till plenarsessionen

• Plenarsessionen direktsänds på ReK:s webbplats

Plenarsessionens medieprogram

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023