Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner: specialupplaga om åtgärderna mot covid - 19-pandemin  

Europeiska regionkommittén (ReK) tar nu emot ansökningar till en specialupplaga av utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner. Under titeln ”Entreprenörskap för en hållbar återhämtning” kan städer, regioner och kommuner lämna in strategier för hur de planerar att stödja små och medelstora företag under de kommande två åren. Sista ansökningsdag är den 28 oktober 2020.

Varje år delar Europeiska regionkommittén ut utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner till tre städer, regioner eller kommuner med enastående, framtidsinriktade strategier för att stödja små och medelstora företag, uppstartsföretag och expanderande företag. Utmärkelsen ger erkännande och synlighet åt lokala eller regionala entreprenörsstrategier. Den ger tillgång till ett växande nätverk av banbrytande regioner och lokala områden som aktivt stärker sina företagsekosystem, utbyter god praxis och samarbetar om europeiska projekt.

I årets specialupplaga, som innebär att 2021 års utmärkelse utvidgas, uppmuntras EU:s regioner och städer att utarbeta strategier för att stärka företagande och små och medelstora företag som tar itu med konsekvenserna av covid-19-krisen. Utmärkelsen kommer att ges till upp till sex regioner som kommer att inneha utmärkelsen under två år (2021–2022). Detta kommer att göra det möjligt för dem att planera och genomföra strategier för en framgångsrik ekonomisk och social återhämtning.

”Det kommer att ta lång tid att bygga upp EU:s ekonomi efter covid-19-krisen och insatser kommer att krävas från alla europeiska, nationella, regionala och lokala nivåer. Våra lokala ekonomier kommer att behöva en stor mängd aktivt entreprenörskap och innovation för att klara av denna utmaning, och måste till fullo utnyttja de möjligheter som en grön och digital omställning medför. Att det går bra för våra små och medelstora företag är en av de avgörande faktorerna för att åter få fart på EU:s ekonomiska motor och stärka dess långsiktiga motståndskraft. Vi kommer att behöva se över och uppdatera vår politik samt våra lokala utvecklingsplaner och strategier så att de motsvarar den nya ekonomiska och sociala verkligheten” , sade Michael Murphy , ordförande för ReK:s utskott för ekonomisk politik (ECON).

Specialupplagan av utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner lanserades formellt under en debatt med företrädare för Europeiska kommissionen om pandemins ekonomiska konsekvenser och EU:s åtgärder för små och medelstora företag och industrin.

”Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner utgör ett bevis på att den ekonomiska återhämtningens hastighet i EU kommer att vara beroende av beslutsamma åtgärder som vidtas på lokal och regional nivå. Europeiska kommissionen ger sitt fulla stöd till initiativet Europeiska entreprenörsregioner, som uppmuntrar EU:s regioner och städer att sätta entreprenörskap i centrum för sina strategier och handlingsplaner” , sade Kristin Schreiber , direktör för Europeiska kommissionens GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag och medlem i juryn för utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner.

Ansökningar till utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner för perioden 2021–2022 kan lämnas in till och med den 28 oktober 2020 . Man ansöker via utmärkelsens webbplats .

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tfn +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023