Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Att stärka ungdomars och kvinnors företagande i Euromed-regionen  
Libyskt modeföretag vinnare av utmärkelse för unga lokala företagare i Medelhavsområdet

Ett libyskt mode- och texilföretag mottog 2019 års utmärkelse för unga lokala företagare i Medelhavsområdet den 26 februari. Priset delades ut vid plenarsessionen för församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem) som hölls i Sevilla, Spanien, där 100 lokala och regionala ledare samlades för att diskutera hur man kan främja ungdomars företagande, stärka kvinnors ställning, förbättra styrningen, stärka samarbetet mellan städer och hantera migrationen.

Utmärkelsen tilldelades Zimni Jdeed , ett mode- och textilföretag med säte i Tripoli som med stor framgång omskapar traditionella kläder. Den unga företagaren Najway Altahir Mohammed Shukri och hennes bror Ali startade företaget för tre år sedan. De sysselsätter nu sex sömmerskor och erbjuder kvinnor en anständig arbetsmiljö. Arlem-utmärkelsen, som delades ut för första gången, mottog 24 ansökningar från nio länder.

Karl-Heinz Lambertz, Europeiska regionkommitténs ordförande , lovordade vinnaren och sade ” Det finns en önskan i hela Medelhavsområdet om att stärka samarbetet och frigöra regionens enorma potential. Genom att ge alla unga människor, oavsett kön, makt över sina liv kan vi få fart på entreprenörskapet och skapa nya jobb. Genom decentraliserat samarbete fördjupar vi integrationen i regionen och övervinner vi gränsöverskridande utmaningar såsom migration och social utestängning och uppnår vi hållbar utveckling .”

Lahcen Amrouch , borgmästare i Argana i Marocko, som företrädde Arlems medordförande Mohammed Boudra vid sammanträdet, underströk: ” Unga företagare är en prioritering för Arlem. Vi har lanserat Arlem-utmärkelsen för att främja unga företagare och synliggöra dem som inte avskräcks av svårigheterna med att starta ett nytt företag. Vi uppmanar de nationella regeringarna att förenkla lagstiftningen, minska den administrativa bördan och skattetrycket och skapa företagskuvöser och mikrokreditsystem för att främja unga företagare.

Nasser Kamel, generalsekreterare för unionen för Medelhavsområdet, framhöll: det arbete som utförs av församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet är utomordentligt viktigt. Församlingen företräder befolkningen i Europa-Medelhavsområdet, mer än 800 miljoner medborgare som behöver vårt engagemang och vår beslutsamhet att främja dialog och samarbete. I egenskap av den territoriella dimensionen av unionen för Medelhavsområdet måste Arlem bidra till att fastställa prioriteringar och öka synligheten för det arbete och den verksamhet vi bedriver, för att föra partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet närmare medborgarnas intressen och förväntningar.

Delegationen med 100 deltagare från 19 medlemsländer besökte La Cartuja i Sevilla, platsen för 1992 års världsutställning, som nu gjorts om till företagspark och kuvöscentrum för 450 företag och 17 000 anställda. Sevillas borgmästare, Juan Espadas (ES–PES), påpekade ” stadsfullmäktige har tagit vara på nya kompetenser för att få bukt med arbetslösheten, och satsat på ungdomars utbildning för att förbättra deras anställbarhet. Sevilla har ett stort humankapital. Vår stad har företagsamheten i blodet. Jag gläder mig därför särskilt över att den första utdelningen av Arlem-utmärkelsen äger rum i vår stad .”

Under Arlems sammanträde antogs ett betänkande om ” Unga företagare i Medelhavsområdet , där man efterlyste att program till stöd för ungas företagande, såsom MedUP!, Med4jobs och Next Society , ska stärkas för att främja den ekonomiska utvecklingen i södra Medelhavsområdet. EU bör enligt rapporten ta initiativ till upplägg för att ge unga företagare från Nordafrika och Mellanöstern möjlighet att få utbildning av erfarna företagare i en av EU:s 28 medlemsstater.

Föredraganden Olgierd Geblewicz (PL–EPP) , regionpresident i Zachodniopomorskie (Västpommern), framhöll: ” Vi måste göra det lättare för unga företagare att blåsa nytt liv i lokalsamhällena, skapa nya jobb, få fart på den ekonomiska tillväxten och förbättra den sociala välfärden. Vi uppmanar EU, FN och de nationella regeringarna i Europa-Medelhavsområdet att inrätta yrkesutbildningsprogram och införa mikrokreditsystem för unga företagare . De lokala och regionala myndigheterna bör delta fullt ut i arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken eftersom de är bäst lämpade att genomföra program som svarar mot behoven i deras lokalsamhällen.

Dessutom antogs ett betänkande om ” Styrning och transparens i Medelhavsområdet ” under ledning av Lütfü Savaş , borgmästare i Hatay, Turkiet. Där uppmanade man till ökad decentralisering i regionen som ett sätt att ta itu med den nuvarande misstron mot de offentliga myndigheterna. Genom att stärka de lokala myndigheternas befogenheter kan medborgarna delta mer aktivt i beslutsfattandet. Arlem förespråkade högre budgetar för lokala myndigheter och befogenheter att driva in skatter för att kunna investera i nya projekt inom prioriterade områden.

I samarbete med konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) och Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), organiserades även en workshop om migration där man särskilt tittade på de lokala och regionala myndigheternas roll i mottagandet och integreringen av migranter.

Det fördes även diskussioner om Nicosiainitiativet , ett program för decentraliserat samarbete mellan EU:s och Libyens borgmästare. Efter framgångsrika utbytesprogram om hållbart fiske med regionen Friuli-Venezia Giulia och om vattenförvaltning med Murcia vill Arlem bygga ut Nicosiainitiativet med ytterligare medel och utbytesprogram, och har välkomnat nya partner såsom Galiciens regionregering och staden Sevilla.

Information till redaktörer:

Vad är Arlem-utmärkelsen: se en videoanimation här .

Se video presentationen av 2019 års vinnare av Arlem-utmärkelsen.

Kontaktperson:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023