Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Vasco Alves Cordeiro vald till ny ordförande för Europeiska regionkommittén  

”För ett Europa skapat av alla, för alla. För varje stad, kommun och region.”

Europeiska regionkommitténs (ReK) ledamöter har valt Vasco Alves Cordeiro till ny ordförande för de kommande två och ett halvt åren. Han är ledamot av Azorernas regionparlament, och kommer att leda EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare och fokusera på att stärka demokratin, försvara sammanhållningspolitiken, uppnå målen för EU:s gröna giv och öka det regionala stödet till Ukraina. ReK:s ledamöter valde också Apostolos Tzitzikostas, regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, till ny första vice ordförande.

Vasco Alves Cordeiro, som valdes med acklamation, talade inför ReK:s 329 ledamöter från EU:s samtliga 27 medlemsstater och inledde med att understryka att det är Azorernas parlament som ger honom demokratisk legitimitet att vara ledamot av Europeiska regionkommittén: ”Det är på grund av mitt engagemang för Azorerna som jag är här i dag. Utan det skulle jag inte vara här.”

Den nya ordföranden presenterade prioriteringarna för sin mandatperiod och framförde följande budskap: ”I tider som dessa krävs det ett starkare och rättvisare Europa för alla. Ett starkare Europa som går framåt just genom att orubbligt stå upp för sina värden och grundläggande principer, såsom frihet, respekt för människors värde, tolerans, rättsstatsprincipen och demokrati, bland annat. Ett starkare Europa där även främjandet av ett mer omfattande och systematiskt medborgardeltagande i beslutsprocesserna är en grundläggande princip.”

När det gäller Europas framtid betonade Vasco Alves Cordeiro att ”uppföljningen av slutsatserna från konferensen om Europas framtid utgör en utmaning för alla EU-institutioners verksamhet och trovärdighet, och till och med förtroendet för dem. Man kan inte bjuda in medborgarna och uppmana dem att engagera sig politiskt i denna demokratiska process för att ta reda på hur de tycker att Europa borde vara, och sedan t.ex. tycka att allt som kan innebära en fördragsändring är förbjudet område.ˮ

Mot bakgrund av det pågående kriget mot Ukraina vill Vasco Alves Cordeiro att ReK ska fortsätta att stödja Ukraina och stärka de europeiska framtidsutsikterna för landet, och han klargjorde att ”Europas kommuner och städer står i främsta ledet när det gäller stödet till Ukrainas integrationsprocess i den stora europeiska familjen”. Han tillade: ”Vi vill stödja våra ukrainska partner nu och i framtiden i fråga om återuppbyggnaden. Därför lanserar vi Alliansen för Ukraina under denna plenarsession.ˮ

Slutligen påpekade den nya ordföranden att EU måste fokusera på att säkerställa sammanhållningspolitikens roll som hörnsten i det europeiska projektet, och se till att inga människor eller platser hamnar på efterkälken. ”Att sammanhållningspolitiken urvattnas i den framtida fleråriga budgetramen efter 2027 är en risk som varken bör eller får förbises. ReK måste därför fortsätta att försvara ett politikområde som fortfarande har mycket att ge när det gäller att förverkliga tanken att ingen ska lämnas på efterkälken, vilket är unionens eget ideal.”

Vasco Alves Cordeiro har varit ledamot av Europeiska regionkommittén sedan 2013 och dess första vice ordförande från februari 2020 till juni 2022. År 2012 valdes han för första gången till president i Azorernas regionregering, en befattning som han omvaldes till 2016, och han företrädde i egenskap av detta regionen på europeisk och internationell nivå. Vasco Alves Cordeiro är den andra portugisiska ordföranden för en EU-institution och Europeiska regionkommitténs första portugisiska ordförande. Han är dessutom den enda ordföranden för en EU-institution som kommer från ett av EU:s yttersta randområden.

Mer information:

Kontaktperson:

Ordförandens talesperson

Monica Tiberi

Tfn +32 479517443

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Pressekreterare

Theresa Sostmann

Tfn +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023