Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s lokala och regionala ledare efterlyser undantag från patent på covid-19-vacciner  

Europeiska regionkommittén uppmanar Europeiska unionen att medge ett tillfälligt undantag från patent på vacciner mot covid-19-viruset för att bromsa pandemins snabba spridning. Kommittén uppmanar också till att produktionen ökas i EU och till att vaccinationskampanjen påskyndas i hela Europa.

Kommittén – EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter – är den första EU-institution som efterlyser ett undantag. Den senaste tidens ökning i infektionerna i andra världsdelar har ökat trycket på att den immateriella äganderätten ska upphävas för att maximera produktionen av vacciner och säkerställa rättvis tillgång till dem.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien, betonar: ”Grundläggande hälso- och sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, och detta är det allvarligaste hotet mot den globala hälsan på flera generationer. Det finns ingen plats för vaccinnationalism, och EU måste fortsätta att föregå med gott exempel genom att skydda alla sina medborgare och inte lämna någon region eller stad eller något område på efterkälken. Med stöd av EU-medel har forskarna, industrin och tillsynsmyndigheterna gjort ett enastående arbete för att på så kort tid hitta effektiva behandlingar. Europeiska unionen måste visa att den står fast vid solidaritet och sina värden genom att säkerställa ett tillfälligt undantag från patent på covid-19-vacciner och öka vaccinproduktionen för att hjälpa alla samhällen i världen.”

Ximo Puig (ES–PES), regionpresident i Valencia, leder uppmaningen om att upphäva patenten. I sitt anförande vid ReK:s plenarsession sade han: ”Pandemin är ännu inte över. Den har redan tagit fler liv än slagen i Verdun och Stalingrad. För att få stopp på den kommer vi att behöva flera miljarder vaccindoser per år för hela världens befolkning. Därför måste Europa se till att de stora läkemedelsföretagen uppfyller sina leveransåtaganden. Vi behöver större kapacitet att tillverka och leverera vacciner. I detta syfte föreslår jag alternativ såsom att tillfälligt upphäva patent, att ge laboratorier ekonomisk ersättning om metoden med tvångslicensiering väljs eller att företagen ska samarbeta för att öka produktionen. Vi kan inte göra det som hände på slagfälten i Stalingrad eller Verdun i det förflutna ogjort, men det finns fortfarande tid att mildra denna mänskliga tragedi.”

Förslaget presenteras i en resolution om fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) och ökad vaccinproduktion , som diskuterades den 6 maj och antogs den 7 maj. I resolutionen står det att ”[f]ör att öka vaccinproduktionen skulle EU kunna utforska nya lösningar, såsom ett tillfälligt upphävande av patent på läkemedel och medicinsk teknik för att behandla eller förebygga covid-19-infektioner”.

USA meddelade den 5 maj att man skulle inleda förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att lätta på reglerna för läkemedelsföretagens patent. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade den 6 maj att Europeiska unionen är redo att diskutera alla förslag som syftar till att avhjälpa krisen på ett ändamålsenligt och pragmatiskt sätt.

En undersökning som Europeiska regionkommittén beställt visade i september förra året att EU-medborgarna litar mer på de regionala och lokala myndigheterna än på EU eller sina nationella regeringar, och att hälsa är det område där de helst skulle vilja att de regionala och lokala myndigheterna får större inflytande över beslut som fattas på EU-nivå.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023