Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s regioner och städer uppmanar de nationella regeringarna att utöka EU:s hälsopaket  

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lyfter fram hälsa i debatterna i Europeiska regionkommittén.

De nationella regeringarna bör enas om ett större paket med ekonomiskt stöd till hälso- och sjukvårdssystemen i Europeiska unionen – detta framhölls av Europeiska regionkommittén den 14 oktober. Uppmaningen ingår i tre rekommendationer genom vilka EU:s regioner och städer anger hur man kan täppa till de luckor i lokala hälso- och sjukvårdssystem som avslöjats i samband med coronapandemin.

Rekommendationerna – som berör brister i förebyggande, behandling och akutvård – antogs den 14 oktober, två dagar efter det att Europeiska regionkommittén (ReK) hade lagt fram belägg för pandemins effekter för Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sin årliga regionala och lokala barometer . Barometern belyser hur krisen har förvärrat befintliga ojämlikheter, bland annat inom hälso- och sjukvårdssektorn. Ursula von der Leyen betonade inför EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala politiker att ”EU-fonderna kommer att möjliggöra investeringar i nya sjukhus, bättre utrustning och starkare hälso- och sjukvårdssystem – inte bara i storstäderna utan även i mer avlägsna regioner” och att regionala och lokala förvaltningar bör sitta " i förarsätet ".

Även Tysklands förbundskansler Angela Merkel höll ett anförande för kommittén . Den 13 oktober sade hon inför de 329 regionala ledarna, borgmästarna och kommunalråden i ReK att vissa regioners beredvillighet att vårda patienter från regioner i andra länder bör vara ”en ledstjärna vid framtida utmaningar”. Angela Merkel, som sade att hon ”med stor oro observerade den nya uppgången av antalet smittade i nästan alla delar av Europa”, talade i egenskap av ledare för det land som innehar det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

I sitt yttrande om det stödpaket för hälso- och sjukvårdssystemen som redan aviserats av kommissionen , programmet EU för hälsa , kritiserade Europeiska regionkommittén medlemsländernas regeringar för nedskärningarna i den föreslagna budgeten. De betonade att hälso- och sjukvårdstjänster, som förvaltas på lokal och regional nivå i många EU-länder, behöver investeringar och innovation för att minska ojämlikhet i hälsa och hantera en åldrande befolkning. EU:s medlemsstater skar i somras ner kommissionens förslag på 9,4 miljarder euro för perioden 2021–2027 till 1,7 miljarder euro. Paketets slutliga omfattning kommer att fastställas i förhandlingar med Europaparlamentet.

ReK:s föredragande , Nathalie Sarrabezolles (FR–PES), ordförande för departementsfullmäktige i Finistère, sade att "Genom att skära ned det nya programmet EU för hälsa med 82 % visade medlemsstaterna tydligt att de inte har förstått krisens omfattning. Att garantera hälso- och sjukvård av hög kvalitet för alla är det bästa uttrycket för solidaritet och en viktig del av att stärka sammanhållningen i vår union. Vi kan och måste göra bättre ifrån oss för att stärka våra hälso- och sjukvårdssystem. Även om regioner och städer kommer att fortsätta att arbeta varje dag för att uppnå detta mål behöver de ändå betydande stöd från EU-nivån.”

Ett andra yttrande fokuserar på de egenskaper som krävs i en EU-mekanism för hälsokriser , som skulle kunna aktiveras vid framtida pandemier. I yttrandet understryks att unionen måste kunna utveckla, köpa, transportera och distribuera test- och skyddsutrustning som importeras från utlandet eller som tillverkas inom EU. Kommittén efterlyser också särskilt att man tar fram exempelvis ett gemensamt EU-vaccinationskort och ett virtuellt europeiskt register med information om vaccinlager.

Föredragande Birgitta Sacrédeus (SE–EPP), Dalarnas regionfullmäktige, menade att "Pandemin visar tydligt hur viktigt det är med kvalificerad och välutbildad personal och med välfinansierade, välutrustade och robusta hälso- och sjukvårdssystem som snabbt kan anpassas till nya situationer avseende hälsovård och folkhälsa. Pandemin visar också att lokala och regionala myndigheter spelar en mycket viktig roll i krissituationer som denna.”

Det tredje yttrandet – utarbetat av Karsten Uno Petersen (DK–PES) vid regionfullmäktige i Syddanmark om gränsöverskridande hälso- och sjukvård – syftar till att underlätta överföringen av patienter för vård i andra länder, något som skedde under pandemins första våg, till exempel när patienter från regionerna Grand Est och Bourgogne-Franche-Comté i Frankrike behandlades i Saarland, Tyskland.

Karsten Uno Petersen sade att ”Covid-19-pandemin har visat hur viktigt nära gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbete kan vara för européerna. Att se att patienter behandlades över gränserna var den bästa illustrationen av vad solidaritet verkligen innebär. Låt oss ta tillvara vad vi lärt oss av denna nödsituation för att förbättra våra gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssystem och förenkla förfarandena för människor som bor i gränsregioner och ge dem patientsäkerhet, men också tydlig information för både dem och vårdpersonalen.”

Yttrandet passar in i en bredare satsning från Europeiska regionkommittén för att se till att EU:s återhämtning från pandemin bidrar till att bygga motståndskraftiga samhällen, hjälper till att utveckla lokala ekonomier och främjar insatser för att fördjupa den europeiska demokratin.

Enligt en opinionsundersökning som beställts av Europeiska regionkommittén skulle 67 % av européerna vilja att de lokala och regionala myndigheterna får större inflytande över beslut som fattas på EU-nivå. Av dessa nämnde 45 % hälsa som ett område där regioner och städer bör ges mer inflytande.

Enkäten genomfördes av Kantar under första hälften av september och resultaten presenterades vid ReK:s plenarsession den 12–14 oktober. Undersökningen visade också att européerna – både generellt och när det gäller reaktionerna på pandemin – litar på lokala och regionala myndigheter mer än de litar på nationella regeringar eller EU. En absolut majoritet – 52 % – litar på sina regionala och lokala myndigheter, medan 47 % litar på EU och 43 % på respektive nationella regeringar.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, menade att "Medborgarnas förtroende för lokala och regionala ledare har bidragit till att begränsa spridningen av coronaviruset. Detta förtroende kommer också att vara avgörande i återhämtningsfasen. Vi uppmanar nationella ledare och EU-institutioner att samarbeta med och stödja regionala och lokala instanser som tar itu med de svåra problem som viruset ger upphov till.”

Resultaten av den årliga regionala och lokala barometern:

Årlig regional och lokal barometer – huvudsakliga resultat

Årlig regional och lokal barometer – fullständig rapport

Årlig regional och lokal barometer – opinionsundersökning av Kantar (landsspecifika resultat finns också tillgängliga)

Årlig regional och lokal barometer — hälsoeffekterna (rapport, med data)

Årlig regional och lokal barometer – de regionala ekonomiska konsekvenserna (rapport, med data)

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

EU:s ekopris har utlysts
EU:s ekopris har utlysts
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023