Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s insatser för att rensa haven är bra för affärerna  
Lokala och regionala politiker ställer sig bakom förslag för att uppdatera och förenkla insatserna för att öka mängden avfall från fartyg som lämnas i hamnarna.

Regionerna och städerna i EU har ställt sig bakom planerna för att minska mängden plast och bränsle som dumpas i havet, och betonade att tydliga regler, konsekvent tillsyn och rimliga avgifter skulle hjälpa hamnarna och fartygen att hålla havet rent. Europeiska regionkommittén stödde också EU:s planer av ekonomiska skäl, och menade att ändringarna skulle hjälpa turismen och utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Rekommendationerna från EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala politiker utgör ett bidrag till diskussionen om en betydande uppdatering av EU:s regler, för att anpassa dem till ändringarna av den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol) så att tillsynen förbättras och reglerna för fartyg och hamnar behandlas tillsammans. Översynen ingår i kommissionens bredare insatser för att göra EU-lagstiftningen enklare och mindre kostsam.

ReK:s föredragande för ” Rena hamnar, rena hav – mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ”, Spyros Spyridon (EL–EPP), sade att ”renare hav innebär hållbar ekonomisk utveckling, särskilt i turismsektorn, som är en pelare i Greklands ekonomi och mycket viktig för många andra EU-länder. Fartygen skulle vara skyldiga att lämna avfall i hamnarna, och alla hamnar måste kunna hantera avfall till en rimlig kostnad. Utmaningen består i att skapa incitament att leverera avfall till hamnarna, utan att lägga en överdriven ekonomisk börda på fartygen eller införa ytterligare förfaranden eller andra tidskrävande bestämmelser. På det hela taget uppnås dessa mål i kommissionens förslag. Förslagen innebär också enklare och tydligare regler, så de bör undanröja många tvetydigheter för skeppare, hamnmyndigheter och avfallshanterare.”

Spyros Spyridon, som är medlem i den grekiska delegationen vid ReK och representerar regionen Attika, tillade att ”vi anser att det särskilt brådskar att ta itu med plastavfall. Vi vill också att avgasreningssystem ska ingå i direktivet, vilket inte var fallet tidigare. Andra utmaningar är flexibilitet, avgifter och tillsyn. Det finns många lokala och regionala aspekter på hamnförvaltning, och avgifterna för avfall bör inte fastställas centralt. Kommissionen är uppenbart medveten om behovet av flexibilitet, vilket är mycket positivt. Men vi behöver också en stark tillsyn, för att förhindra illojal konkurrens och att aktörerna väljer den hamn som har fördelaktigast villkor. Det måste därför finnas en gemensam ram för påföljder, och skepparna och hamnarna måste få tydliga varningar om påföljderna.”

Han tillade att ReK visserligen hade viss kritik mot att man i förslaget inte tog upp hur avfallet skulle kunna minskas och mot vissa tekniska frågor, men att kommittén skulle vilja att EU verkade för att utvidga lagstiftningens inflytande så att hamnar i havsområden och EU:s grannregioner frivilligt åtar sig att följa samma krav.

Yttrandet antogs med vissa ändringar .

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023