Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s ”nya sätt att arbeta” genom brett och långsiktigt samarbete med medborgarna : ‎ Vad är nästa steg?  

I samband med Europeiska toppmötet för regioner och städer som hölls i Bukarest den 14–15 mars, upprepade Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande, Karl-Heinz Lambertz, och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) ordförande, Luca Jahier, sin uppmaning till EU-institutionerna om att arbeta tillsammans för att inrätta en ” permanent EU-mekanism för strukturerat samråd ” med medborgare, städer, regioner och det civila samhället under nästa mandatperiod (2019–2024).

På senare år har institutioner på europeisk, nationell och lokal nivå försökt att involvera medborgarna för att förbättra kvaliteten på, insynen i och acceptansen för EU:s politik. I dag upprepade ordförandena för EU:s två rådgivande organ – Luca Jahier från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Karl-Heinz Lambertz från Europeiska regionkommittén – sin uppmaning till Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet om att inrätta en gemensam permanent mekanism för ”europeiska medborgarsamråd”.

Nu mer än någonsin behöver EU en pånyttfödelse av sina grundläggande övertygelser och värden. Detta inbegriper hur EU-institutionerna ska hantera medborgarnas farhågor och involvera dem mer direkt i beslutsfattandet. Det civila samhällets organisationer kan spela en avgörande roll i detta sammanhang och är redo att inleda en ny dialog med medborgarna ”, sade Luca Jahier .

Demokratin börjar i våra regioner och städer . Dessa nivåer väljs närmast medborgarna och de har daglig kontakt med medborgarna. Jag uppmanar de lokala ledarna i alla EU:s medlemsstater att göra en samlad insats för att en gång om året delta i en verkligt europeisk debatt. En sådan debatt bör inriktas på de teman som är mest betydelsefulla och föras upp till EU-nivån, inklusive en uppmaning till åtgärder. Att lyssna är inte tillräckligt om vi vill att EU ska bli mer demokratiskt ”, sade Karl-Heinz Lambertz .

Båda ordförandena yttrade sig den 15 mars vid det europeiska toppmötet för regioner och städer i Bukarest, ett evenemang som ReK och det rumänska EU-ordförandeskapet anordnade tillsammans och där över 700 borgmästare och folkvalda företrädare från regionala regeringar och parlament deltog. Sedan 2015 har ReK anordnat mer än 200 medborgardialoger med 40 000 medborgare i 27 medlemsstater. EESK har deltagit i 27  nationella samråd med det civila samhället, där över 1 000 företrädare för det civila samhällets organisationer deltog.

Bakgrund

Den 13–14 december 2018 diskuterade Europeiska rådet resultaten från de 1 700 medborgarsamråd och dialoger som de nationella regeringarna hållit om ”Europas framtid”. Ordförandena Luca Jahier och Karl-Heinz Lambertz var först med att reagera och föreslog att ”en permanent mekanism för strukturerade samråd och dialog med medborgarna” skulle inrättas. En sådan mekanism skulle omfatta regionala parlament och församlingar, lokala myndigheter och organisationer i det civila samhället, med målet att fortlöpande påverka EU-politiken. Projektet diskuteras för närvarande mellan EU-institutionerna och avsikten är att det ska lanseras i slutet av nästa år.

 

Mer information:

En permanent EU-mekanism för strukturerade samråd och dialoger med medborgarna
Den åttonde upplagan av Europeiska toppmötet för regioner och städer

   

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle
Tfn +32 22822499
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Gå med i #EUCouncillors-nätverket
Gå med i #EUCouncillors-nätverket
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023