Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU får inte svika de bulgariska och grekiska regionerna och öarna längs den yttre gränsen i den nya migrationskrisen, säger Europeiska regionkommitténs ordförande, Apostolos Tzitzikostas  
​Migrationskrisen står på dagordningen för ReK:s plenarsammanträde i mars

Uttalande av Europeiska regionkommitténs ordförande, Apostolos Tzitzikostas:

Tiotusentals migranter och flyktingar drivs till att lämna Turkiet och kommer till Europa via EU:s yttre gräns i Grekland och Bulgarien.

Vi har förståelse för de humanitära skäl som gör att tusentals människor lämnar sina hem för att fly från krig och övergrepp. EU får inte svika de grekiska och bulgariska regionerna och öarna längs unionens yttre gräns i denna nya migrationskris.

EU-medborgarna i dessa områden har redan fått lida på grund av den ekonomiska och sociala krisen de senaste fem åren. De ska inte behöva känna sig lämnade i sticket och övergivna nu när de behöver europeisk solidaritet som allra mest.

Denna nya tillströmning av migranter är inte en nationell angelägenhet för Grekland och Bulgarien. Det är en EU-angelägenhet som berör alla EU-medborgare från alla medlemsstater och alla regioner och städer i Europa.

Europa måste dra lärdom av sina tidigare misstag och agera på ett samordnat, snabbt och konkret sätt för att lätta på bördan för lokalsamhällena.

Det gläder mig att se EU:s ledarskap på plats i dag vid EU:s yttre gräns. Europaparlamentets talman David Sassoli, Europeiska rådets ordförande Charles Michel och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besöker idag Evros tillsammans med Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis. Detta är ett kraftfullt budskap om solidaritet. Det är nu dags att handla och komma igång med konkreta åtgärder.

Jag vädjar därför till EU-institutionerna och medlemsstaterna att vidta åtgärder på följande sex prioriterade områden:

1) Jag uppmanar kommissionen att skicka ut mer personal från Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågor till alla regioner och öar längs den yttre gränsen. EU:s gränsvakter, personal och experter måste minska det nuvarande trycket på nationella och regionala myndigheter.

2) Jag vädjar till EU-institutionerna och medlemsstaterna att ge riktat ekonomiskt EU-stöd till lokala och regionala myndigheter i de drabbade områdena för att lätta på den börda som migrationskrisen innebär.

3) Jag räknar med att alla medlemsstater ska ta ansvar och bära sin del av den börda som migrationskrisen medför. Det behövs nu mer någonsin. Det enda sättet för oss att tillmötesgå medborgarnas rop på verklig europeisk solidaritet är att fördela asylsökande och flyktingar mellan alla EU-länder. Jag uppmanar det innevarande kroatiska EU-ordförandeskapet och rådets ordförande att omedelbart vidta åtgärder.

4) Jag ber kommissionen att se över sin politik vad gäller återtagandeavtal med migranternas ursprungsländer. Kommissionen måste utnyttja alla till buds stående medel, inklusive villkor för utvecklingsbistånd och förhandlingar om handelsavtal, för att se till att migranter som inte har laglig rätt att stanna i Europa återbördas till sina hemländer.

5) Jag uppmanar EU-institutionerna att se till att avtalet mellan EU och Turkiet respekteras fullt ut.

6) Jag uppmanar EU:s medlemsstater att snabbt nå en överenskommelse om reformen av Dublinförordningen, vilket Europaparlamentet redan har begärt.

 

Som ordförande för Europeiska regionkommittén och på alla EU:s regionala och lokala myndigheters vägnar kommer jag att föra upp denna mycket allvarliga fråga på dagordningen för vår plenarsession i mars.  

Ordförandens talesperson:

Michele Cercone

Tfn +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023