Automatisk översättning
 
Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU-budgeten: Nedskärningar i sammanhållningspolitiken kommer att ‎ undergräva EU:s löften om sociala framsteg  

Ett år efter tillkännagivandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter återstår en central fråga: Hur kan man hålla de löften som stats- och regeringscheferna gav vid toppmötet i Göteborg i november 2017? Vid en interinstitutionell konferens som anordnades av Europeiska regionkommittén (ReK) på måndagen betonade företrädare för regioner och kommuner för kommissionsledamot Marianne Thyssen att EU:s sammanhållningspolitik måste fortsätta att stödja genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter med aktivt deltagande av lokala och regionala myndigheter.

Karl-Heinz Lambertz , ordförande för Europeiska regionkommittén, sade: ”EU måste alltid sträva efter att stärka EU-medborgarnas egenmakt genom att skapa anständiga arbetstillfällen och skydda hälsan samt säkerställa att ingen hamnar på efterkälken. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter satte socialt skydd och social integration tillbaka i centrum på EU:s dagordning, men för att uppnå dem behövs ett gemensamt åtagande mellan alla förvaltningsnivåer. Nu, mer än någonsin, behöver vi en ambitiös EU-budget med en stark sammanhållningspolitik efter 2020. Regionerna och kommunerna är redo att förnya Europa, men nedskärningar eller centralisering av EU-fonderna – särskilt Europeiska socialfonden – kommer att hålla tillbaka vår ambitionsnivå.”

Marianne Thyssen , kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, sade: ”Vår politik är kanske lokal, men de utmaningar som vi står inför är europeiska eller till och med globala. Europeiska regionkommittén löser denna svåra ekvation: ni hjälper oss att se EU-sammanhanget, men agera lokalt. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter gör det samma. Den tar itu med EU-omfattande utmaningar genom åtgärder som inte bara är europeiska, utan också nationella, regionala och lokala.”

Eftersom ReK anser att sociala rättigheter bör jämställas med ekonomiska rättigheter har kommittén också uppmanat till att införa ett kapitel om sociala framsteg i EU-fördragen och fastställa bindande sociala mål för medlemsstaterna. Den anser också att den resultattavla som stöder den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör inkludera territoriella uppgifter för att ta itu med regionala skillnader. Regionerna och kommunerna efterlyser också omfattande åtgärder för att främja kompetens och utbildning i syfte att öka investeringarna i mänskligt kapital och skapa en bättre jämvikt mellan kompetens och behov på arbetsmarknaden.

José Ignacio Ceniceros (ES–EPP), ordförande för ReK:s utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) och regionpresident i La Rioja, sade: ”Sociala och ekonomiska skillnader mellan och inom EU:s regioner är orsaken till allvarliga demografiska förändringar, kompetensflykt, invandring och populism. Med lämplig finansiering och en stark politisk vilja kan den sociala pelaren bli ett vapen mot ojämlikhet och isolering och ge missgynnade européer den utbildning och kompetens de behöver för att navigera på en konkurrensutsatt arbetsmarknad och bli aktiva och produktiva medlemmar av samhället.”

Heinz-Joachim Höfer (DE–PES), borgmästare i Altenkirchen och ReK:s föredragande för yttrandet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, sade: ”För att göra principerna i pelaren till verklighet för alla européer förväntar vi oss mycket mer ambition och snabba åtgärder från Europeiska kommissionen. Vi väntar fortfarande på en europeisk strategi för bostäder till rimliga priser, en europeisk plan mot fattigdom för att minska antalet personer som riskerar fattigdom eller social utestängning, och lämpliga åtgärder till skydd för plattformsarbetare. Det är ännu mer oroande att de budgetnedskärningar som planeras för perioden 2021–2027, för Europeiska socialfonden till exempel, kommer att hindra ett framgångsrikt genomförande av pelaren särskilt i regioner som släpar efter.”

Europaparlamentets föredragande Maria João Rodrigues (PT–S&D) betonade också att ”EU:s nästa budget bör uppfylla de löften som gjordes i Göteborg: att bygga ett mer rättvist Europa och stärka den sociala dimensionen av EU före valet till Europaparlamentet 2019. De lokala och regionala myndigheterna bör involveras ordentligt i förberedelserna och genomförandet av kommande budgetprogram. Deras särskilda kunskaper om regionala och lokala behov gör dem till särskilda partner för ett effektivt genomförande av den sociala pelaren.”

Det österrikiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd företräddes av förste rådgivare Andrä Ruppechter , som betonade att arbetet för ekonomisk och social konvergens kan göra EU:s ekonomi mer stabil och produktiv.

Luca Jahier , ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), sammanfattade: ”EESK och ReK måste gå samman om vi vill att denna pelare ska verka för alla medborgares välbefinnande. Vi är båda bäst lämpade att bedöma genomförandet ur ett territoriellt perspektiv och det civila samhällets perspektiv. Det är bråttom att ta itu med den splittrande ojämlikheten och åstadkomma den förändring som medborgarna efterlyser.”

Fotogalleri

Mer information:

För nästa budgetperiod 2021–2027 föreslår Europeiska kommissionen en mer flexibel och förenklad version av den nuvarande Europeiska socialfonden genom att slå ihop ett antal befintliga fonder och program. Den nya Europeiska socialfonden+ kommer att stödja principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och genomförandet av rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Den övergripande finansieringsnivån skulle dock minskas med ungefär 6 %. I ReK:s utkast till yttrande , som ska antas vid plenarsessionen i december (föredragande Susana Díaz Pacheco, ES–PES, regionpresident i Andalusien), varnas det också för en centralisering av förvaltningen av fonden på bekostnad av de lokala och regionala myndigheterna.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023