Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala myndigheter i EU och Ukraina inleder partnerskap för att stödja decentraliseringsreformer  

EU ökade den 8 mars sitt stöd för lokala och regionala myndigheter i Ukraina genom att inleda fem partnerskap mellan regioner och kommuner i Ukraina och EU. Företrädare för samhällen i Estland, Tyskland, Ungern, Litauen och Polen kommer att dela med sig av sina erfarenheter på områden som prioriteras av deras ukrainska partner – att utarbeta planer för ekonomisk utveckling, stödja landsbygdsområden, hjälpa små och medelstora företag, utveckla turismen och öka insynen.

Initiativet är en del av en bredare insats av Europeiska regionkommittén (ReK) för att stödja en decentralisering av makten i Ukraina, en process som inleddes i april 2014 och som inneburit att de lokala myndigheterna har konsoliderats, deras finansiering ökats och att större befogenheter har överförts till dem.

Inom ramen för partnerskapen kommer tjänstemän och sakkunniga från de deltagande kommunerna och regionerna att under de kommande tre åren eller mer besöka partnerkommunerna och partnerregionerna för att fastställa mål, analysera utmaningar och genomföra planer. Fyra av de fem medverkande kommunerna och regionerna i EU har företrädare i Europeiska regionkommittén. Finansiellt stöd kommer från Europeiska kommissionen medan GIZ, ett tyskt utvecklingsorgan, ger löpande tekniskt stöd.

ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz underströk följande: "De lokala och regionala myndigheterna samarbetar för att uppmuntra decentralisering och stärka kapacitetsuppbyggnaden genom att ge praktiskt stöd till partnerna i Ukraina. Dessa partnerskap kommer att hjälpa de ukrainska myndigheterna att ta efter framstegen i städer och regioner i EU som har uppnått ökat välstånd tack vare ökad kontroll över lokala tjänster. Att stärka förbindelserna och dela med sig av bra strategier ligger i de lokala myndigheternas intresse och kommer att leda till ett säkrare och mer välmående europeiskt grannskapsområde."

Sergej Tjernov , ordförande för fullmäktige i Charkiv-regionen och ordförande för det ukrainska kommun- och regionförbundet: "Dessa partnerskap är ett mycket välkommet initiativ som kommer att bidra till decentraliseringsprocessen. De ukrainska lokala myndigheterna får mer inflytande och finansiering, men de lokala politikerna behöver ett mycket specifikt stöd i samband med att de lär sig att använda detta inflytande för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kommuner och regioner. Detta är också ett sätt för kommuner och regioner – i östra Tyskland, Estland, Ungern, Litauen och Polen – som har gjort en liknande resa bort från mycket centraliserad statlig styrning att visa solidaritet."

Staden Rakvere i Estland kommer att samarbeta med Vesele i södra Ukraina om energieffektivitet och hållbar lokal utveckling, medan regionen Wielkopolskie har gått samman med Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina för att stödja landsbygdsutveckling. Sjyroke i Dnipropetrovsk-regionen i östra Ukraina kommer att paras ihop med Barleben från Sachsen-Anhalt i Tyskland, medan regionen Chmelnytskyi i västra Ukraina har bett distriktet Szabolcs Szatmár Bereg i Ungern om hjälp med att utveckla grön landsbygdsturism. Kommunen Zarasai i Litauen kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att förbättra insynen och engagera de lokala medborgarna i beslutsfattandet med Chemerivtsi, en stad belägen vid foten av bergskedjan Karpaterna.

Samma dag deltog företrädare för Ukrainas regioner också i ett möte i Bryssel med den arbetsgrupp för Ukraina som inrättats av ReK. Huvudanförandet hölls av Vjatjeslav Nehoda, Ukrainas förste vice minister för regional utveckling, byggande och bostadsfrågor. Bland övriga talare fanns Marc Cools, vice ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter, Tibor Szanyi, ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande för den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina, samt höga EU-tjänstemän – bl.a. Peter Wagner, chef för Europeiska kommissionens stödgrupp för Ukraina, och Dirk Schuebel, chef för avdelningen för det östliga partnerskapet inom Europeiska utrikestjänsten.

För redaktören:

• Europeiska kommissionen tillhandahåller finansiering genom sitt program U-LEAD. Det tyska utvecklingsorganet GIZ driver programmet för EU:s räkning. Bastian Veigel, chef för U-LEAD-programmet vid GIZ, talade vid lanseringen av initiativet i Bryssel den 8 mars.

• Europeiska regionkommittén inrättade en arbetsgrupp för Ukraina 2015. Ukrainska lokala och regionala myndigheter företräds också i Corleap, konferensen för regionala och lokala myndigheter i länderna inom det östliga partnerskapet, som ReK inrättade 2011 för att främja kontakter och samarbete mellan kommuner och regioner i EU och deras motparter i de sex medlemsländerna i EU:s östliga partnerskap: Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien.

• År 2016 inledde Europeiska regionkommittén (ReK) peer-to-peer-partnerskap med libyska städer, bl.a. Tripoli, Benghazi, Ghariyan, Tobruk, Sabha, Sirte, Zintan och Zliten. Federica Mogherini, EU:s utrikesrepresentant, har beskrivit ReK:s samarbete med libyska städer som ett exempel på "stadsdiplomati när den är som bäst", och hävdade att "kommunerna kan spela en central roll i återuppbyggnaden av Libyen, och vi behöver [ReK] för att upprätthålla våra förbindelser med dem”.

• Initiativet Borgmästare för ekonomisk tillväxt lanserades av EU 2017. Det ger tekniskt stöd till lokala myndigheter i länderna i det östliga partnerskapet – Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien – som vill utarbeta planer för ekonomisk utveckling. Målet är att hjälpa kommunerna att stimulera ekonomisk tillväxt på lokal nivå. ReK har uppmanat lokala myndigheter i länderna i det östliga partnerskapet att ta tillfället i akt för att få tillgång till sakkunskap från EU och utveckla peer-to-peer-relationer.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023