Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s regionkommitté skjuter upp plenarsessionen i mars för att bidra till att förebygga och bekämpa coronavirus-pandemin  
Pressuttalande av Europeiska regionkommitténs ordförande ‎ Apostolos Tzitzikostas

”Efter noggrant övervägande har jag beslutat att skjuta upp Europeiska regionkommitténs planerade plenarsession den 25–26 mars som ett bidrag till insatserna för att förebygga och bekämpa en ytterligare spridning av coronavirus-pandemin. Denna åtgärd återspeglar de åtgärder som redan vidtagits av många myndigheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Detta beslut har redan meddelats alla kommitténs ledamöter, personalen och övriga EU-institutioner och partner, med vilka vi står i nära kontakt.

Genom detta beslut har jag beaktat de många förfrågningar som kommit från ledamöter som uttryckt hälsorelaterad oro för att delta i plenarsessionen, liksom dem som inte skulle ha kunnat närvara på grund av restriktioner i deras hemländer. Jag har också noggrant bedömt de relevanta hälsomässiga, politiska, organisatoriska, finansiella, rättsliga och interinstitutionella aspekterna. Alla analyser utmynnar i antagandet av en strikt försiktighetsåtgärd. Medborgarnas, ledamöternas och personalens hälsa är viktigast. Vi måste agera lugnt och ansvarsfullt för att skydda dem.

Det är också viktigt att våra ledamöter kan stanna där de bäst behövs i denna kritiska situation. Som lokalt och regionalt folkvalda politiker står vi i främsta ledet i kampen mot coronavirus-pandemin i våra regioner, städer och byar. Vi leder denna kamp med kraft, bestämdhet och mod, och jag är säker på att coronavirus-pandemin kommer att kunna begränsas och övervinnas tack vare våra insatser.

Demokratin är starkare än ett virus, och jag kommer att sammankalla kommitténs plenarförsamling igen så snart som möjligt, när de nödvändiga hälsomässiga, politiska och organisatoriska förutsättningarna är uppfyllda.”

Ordförandens talesperson:

Michele Cercone

Tfn +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023