Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s budget och återhämtningsplaner granskas ‎ vid Europeiska regionkommitténs plenarsession  

Kommissionsledamöterna för budget, den inre marknaden, krishantering samt demokrati och demografi talar till plenarförsamlingen under kommitténs första hybridplenarsession.

Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för EU:s budget, kommer att diskutera EU:s återhämtningsplan och nya långtidsbudget med lokala och regionala ledare den 2 juli, vid en plenarsession i Europeiska regionkommittén som präglas av de ekonomiska problem och hälsoproblem som pandemin har orsakat. Tre andra kommissionsledamöter kommer också att diskutera EU:s politiska och strategiska svar på krisen, med vice ordförande Dubravka Šuica som tar upp frågor om demokrati och demografi, kommissionsledamot Thierry Breton som svarar på frågor om den inre marknaden, och kommissionsledamot Janez Lenarčič som redogör för några av EU:s krishanteringsåtgärder.

De lokala och regionala ledarna kommer att rösta om en resolution om EU:s långtidsbudget – den fleråriga budgetramen för 2021–27 – och investeringsplanen för ett hållbart Europa, investeringspelaren i den gröna giv som kommissionen har utarbetat för att leda EU till koldioxidneutralitet senast 2050.

Ledamöterna av Europeiska regionkommittén (ReK), som har sex politiska grupper, kommer också att besluta om kommitténs politiska prioriteringar för 2020–25. När Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), regionpresident i Mellersta Makedonien, valdes till kommitténs ordförande i februari sade han att han skulle kämpa för en ”moderniserad” europeisk demokrati, insatser för att bemöta de ”djupgående förändringar” som ”dagens gröna, digitala och demografiska revolutioner” ger upphov till samt EU-politik – såsom sammanhållningspolitiken – vars inverkan har ”största möjliga regionala och lokala relevans”.

Den gröna given – och behovet av att sätta den i centrum för återhämtningsplanerna för de lokala och regionala ekonomierna – kommer att vara ämnet för en separat debatt.

Europeiska regionkommitténs ledamöter kommer också att rösta om åtta yttranden med rekommendationer från de lokala och regionala myndigheterna till EU:s beslutsfattande institutioner. Flera av yttrandena skulle ursprungligen antas i maj vid en plenarsession som ställdes in på grund av den EU-omfattande nedstängningen.

Hälsorelaterade begränsningar innebär att bara ett begränsat antal ledamöter kommer att kunna närvara personligen. Andra kommer att delta på nätet. Övergången till ett hybridformat kommer också att innebära en övergång till elektronisk omröstning. Plenarsessionen kommer att spridas över tre dagar i stället för de vanliga två.

Plenarsessionen kommer, den 29 juni, att föregås av ett sammanträde i ReK:s presidium, där de tre kommande ordförandeskapen för Europeiska unionens råd presenterar sin gemensamma agenda. Ambassadör Michael Clauss kommer att företräda Tyskland, som kommer att inneha det roterande ordförandeskapet under andra halvåret 2020, ambassadör Nuno Brito kommer att redogöra för Portugals prioriteringar för januari–juli 2021, och ambassadör Iztok Jarc kommer att diskutera Sloveniens mål under landets sex månader långa ordförandeskap under andra halvåret 2021.

Debatter:

  • Tisdagen den 30 juni (kl. 15.00–16.00): hanteringen av covid-19-krisen och återhämtningsplanen, med Janez Lenarčič , kommissionsledamot med ansvar för krishantering
  • Tisdagen den 30 juni (kl. 16–16.30): den gröna given i hjärtat av den lokala och regionala återhämningen från covid-19
  • Onsdagen den 1 juli (kl. 12.15–13.30): demografi, med Dubravka Šuica , kommissionsledamot med ansvar för demokrati och demografi
  • Torsdagen den 2 juli (kl. 10.15–12:00): den kommande fleråriga budgetramen mot bakgrund av återhämtningen från covid-19-krisen, med Johannes Hahn , kommissionsledamot med ansvar för budget och administration
  • Torsdagen den 2 juli (kl. 12.45–14.15): de ekonomiska aspekterna av återhämtningen från covid-19, med Thierry Breton , kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden

Yttranden:

Praktisk information:

Plats: Europaparlamentet – Paul-Henri Spaak-byggnaden, plenisalen

Datum: tisdagen den 30 juni–torsdagen 2 juli 2020

Bakgrundsmaterial: plenarsessionens dagordning och dokument

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023