Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2023 lyfter fram motståndskraftiga samhällen  

Europeiska regionkommittén (ReK) tar nu emot ansökningar till 2023 års upplaga av utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner. På det övergripande temat ”Entreprenörskap och motståndskraftiga samhällen” kan städer, regioner och kommuner lämna in strategier för hur de planerar att stödja små och medelstora företag under de kommande två åren. Ansökan ska lämnas in senast den 29 mars 2022.

Michael Murphy (IE–EPP), borgmästare i Clonmel och ordförande för ReK:s utskott för ekonomisk politik (ECON), gav startskottet för ansökningar om EER-utmärkelsen 2023 under konferensen för små och medelstora företag 2021 , det viktigaste evenemanget för små och medelstora företag i Europa, som anordnades av Europeiska kommissionen tillsammans med det slovenska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.  

”Med tanke på den ojämna takten i den ekonomiska återhämtningen i Europeiska unionen är regioner och områden med företagaranda mer kapabla att övervinna kriser och snabbare återgå till tillväxt. Därför har Europeiska regionkommittén beslutat att låta EER-utmärkelsen 2023 uppmärksamma entreprenörskap och motståndskraftiga samhällen. Vi måste bygga upp bättre tillsammans och sätta de små och medelstora företagen i centrum för den europeiska återhämtningen” , menade Michael Murphy.

Inom ramen för konferensen för små och medelstora företag 2021 anordnade ECON-utskottet ett seminarium om de små och medelstora företagens roll i den platsbaserade industripolitiken. Evenemanget visade att en effektiv industri- och innovationspolitik i EU inte bara måste vara gynnsam för små och medelstora företag utan även vara platsmedveten, och ta fasta på den roll som regionala aktörer och intressenter spelar när det gäller att underlätta en återhämtning som drivs av små och medelstora företags innovation, samarbete och nätverksarbete.

Eddy Van Hijum (NL–EPP), ledamot av provinsstyrelsen i Overijssel med ansvar för ekonomi-, finans- och Europafrågor och ReK:s föredragande för SMF-strategin , konstaterade följande under seminariet: ”För många små och medelstora företag är pandemin inte över; nu måste vi hantera en ny våg av coronaviruset. Detta innebär att vi som lokala och regionala myndigheter också har ett ansvar för att hjälpa de små och medelstora företag som utgör ryggraden i våra hemregioner och som kan bidra till att forma vår framtid. Jag är glad över att den kommande EER-utmärkelsen vill lyfta fram detta och utmanar regionerna i deras återhämtningspolitik.”

Närmare uppgifter och information om hur man ansöker om EER-utmärkelsen 2023 finns här och på den särskilda webbsidan .

Bakgrund:

Utmärkelsen ”Europeiska entreprenörsregioner” är ett projekt som varje år lyfter fram och belönar upp till tre europeiska regioner med enastående och innovativa politiska strategier för företagande, oberoende av deras storlek, tillgångar och befogenheter. De områden som har den mest trovärdiga, framåtblickande och lovande planen tilldelas utmärkelsen ”Europeisk entreprenörsregion” för det kommande året.

Utmärkelsen har utformats i samarbete med Europeiska kommissionen och med stöd av aktörer på EU-nivå såsom SME United , Eurochambres , Social Economy Europe och Eurada .

Juryn för utmärkelsen – som består av ReK-ledamöter och företrädare för EU:s institutioner, arbetsmarknadens parter och lokala och regionala sammanslutningar – kommer att bevaka genomförandet av de prisbelönta regionala strategierna under 2022 och 2023 för att ge vinnarna en objektiv, utomstående syn på deras strategier och de framsteg som de gjort under året.

Vinnarna av de senaste EER-utmärkelserna, som slogs samman 2021 och 2022 på grund av pandemin, är följande: kommunen Castelo Branco (Portugal), kommunen Gabrovo (Bulgarien), regionen Helsingfors-Nyland (Finland), regionen Madrid (Spanien), regionen Sud (Frankrike) och regionen Schlesien (Polen).

Vinnarna av 2023 års upplaga kommer att tillkännages vid ReK:s plenarsession i juni 2022.

Mer information om utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner, inklusive en förteckning över tidigare vinnare sedan 2011, finns här .

Kontaktperson:

Piotr Zajaczkowski
Tfn +32 22822401
eer-cdr@cor.europa.eu

Presskontakter

Matteo Miglietta

Tfn +32 22822440

Mobil +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023