Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Delta i vår enkät om genomförandet av frihandelsavtal! Enkäten är öppen fram till den 28 oktober 2019.  

​EU:s handelsavtal med tredjeländer omfattar fler än 70 marknader runt om i världen och innebär nya möjligheter för företag i EU, inbegripet små och medelstora företag. Nästan 36 miljoner arbetstillfällen är beroende av EU:s export, och åtminstone 6 miljoner av dem har skapats direkt av små och medelstora exportföretag. Europa är mer beroende än de flesta andra regioner i världen av tillgång till utländska marknader för sitt välstånd, och denna trend kommer bara att tillta ytterligare. År 2020 kommer 90 % av världens tillväxt att skapas utanför EU.

​Trots den senaste tidens betydande förbättringar när det gäller att dra nytta av de fördelar som handelsavtalen medför för våra europeiska företag enligt den årliga Rapporten om genomförande av EU:s frihandelsavtal och inrättandet av partnerskapet för marknadstillträde, behöver samspelet mellan de berörda aktörerna fortfarande stärkas ytterligare. Alltför många europeiska företag känner fortfarande inte till EU:s handelsavtal och är inte tillräckligt väl informerade om hur de kan användas i praktiken.

Handelskammare och regionala myndigheter är viktiga inslag när det gäller att förbättra genomförandet i hela Europeiska unionen, eftersom de befinner sig närmast de lokala företagen och kan tillhandahålla information som är relevant med hänsyn till de särskilda regionala förhållandena. För att ta reda på vilka behov och krav som finns i de olika regionerna bjuder ReK och Eurochambres in dig att delta i denna enkät.

Enkäten kommer att fokusera på de mer betydande frihandelsavtalen (de som redan trätt i kraft och de som ingåtts men ännu inte trätt i kraft) och kommer att pågå till mitten av oktober. Resultaten kommer att presenteras på ReK och Eurochambres workshop i november 2019.

Enkätens resultat kommer även att bilda underlag till ett yttrande från ReK som kommer att behandla de större utmaningar som EU:s handelspolitik står inför och hur offentliga myndigheter samt små och medelstora företag skulle kunna använda och dra fördel av handelsavtal.

Starta enkäten!

  • Enkäten finns på alla EU-språk. Välj språk med hjälp av rullgardinsmenyn till höger på skärmen.
  • Enkäten är öppen fram till den 28 oktober 2019 kl. 24.00.
  • Alla svar är konfidentiella.
  • Kontakta econ-survey-cor@cor.europa.eu för mer information.

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regioner och kommuner efterlyser ett starkare ekonomiskt stöd från EU till de områden som drabbats hårdast av brexit
Regioner och kommuner efterlyser ett starkare ekonomiskt stöd från EU till de områden som drabbats hårdast av brexit
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Råvaror av avgörande betydelse och deras vikt för Europas framtid
Råvaror av avgörande betydelse och deras vikt för Europas framtid
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regionerna måste stå i centrum för EU:s ekonomiska politik
Regionerna måste stå i centrum för EU:s ekonomiska politik
29.09.2020