Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Bulletin nr 9 från ReK:s ECON-utskott: uppdateringar om covid-19-krisen  

Covid-19: inverkan och åtgärder

Covid-19-pandemin har betydande återverkningar på de europeiska ekonomierna. Europeiska regionkommitténs ECON-utskott sammanställer regelbundna ekonomiska bulletiner om den senaste tidens forskning, artiklar och diskussioner om de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin i Europa och om de olika ekonomiska åtgärder som planeras och genomförs på EU-nivå samt på nationell, regional och lokal nivå.

Tips och bidrag kan skickas tillecon@cor.europa.eu.​​

Dela :
 
Ytterligare information
ReK ECON-utskottets bulletin nr 9
ReK ECON-bulletin nr 8
ReK ECON-utskottets bulletin nr 7
ReK ECON-utskottets bulletin nr 6
ReK ECON-utskottets bulletin nr 5
Bulletin nr4 från ECON-utskottet
Bulletin nr3 från ECON-utskottet - Covid-19: inverkan och åtgärder