Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Bulletin nr 2 från ReK:s ECON-utskott: uppdateringar om covid-19-krisen  

​Covid-19: inverkan och åtgärder

Covid-19-pandemin har betydande återverkningar på de europeiska ekonomierna. Europeiska regionkommitténs ECON-utskott sammanställer  regelbundna ekonomiska bulletiner om den senaste tidens forskning, artiklar och diskussioner om de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin i Europa och om de olika ekonomiska åtgärder som planeras och genomförs på EU-nivå samt på nationell, regional och lokal nivå.

Tips och bidrag kan skickas tillecon@cor.europa.eu.


Dela :