Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Dela med dig av dina erfarenheter: Hur påverkar covid-19 regionerna och städerna?  

En kort enkät från OECD och ReK

Covid-19-krisen har förödande konsekvenser för vår hälsa, våra ekonomier och vår sociala miljö. Hur påverkar den din region, din stad och din by?

Europeiska regionkommittén (ReK) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) vill veta mer om de utmaningar som de lokala och regionala myndigheterna står inför. Din erfarenhet är nödvändig för att bättre förstå och bedöma krisens effekter på regionala och lokala samhällen i EU och OECD, särskilt när det gäller förvaltning, finansiering och återhämtningsstrategin.

Denna enkät tar 10 minuter att fylla i och kommer att ge ett värdefullt stöd till ReK:s och OECD:s arbete och bidra till en bättre förståelse av denna kris utan motstycke och till att bygga upp lösningar för lokala och regionala myndigheter.


  • Enkäten är öppen till den 30 juni 2020
  • Det tar cirka 10 minuter att fylla i enkäten
  • Enkäten finns tillgänglig på alla officiella EU-språk
  • Alla svar är konfidentiella
  • För mer information, kontakta audrey.parizel@cor.europa.eu vid ReK och/eller isabelle.chatry@oecd.org vid OECD

Det finns också ett gemensamt engelsktalande webinarium om effekterna av COVID-19 på EU: s regioner och städer som äger rum den 18 juni.

Dela :