Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén lanserar borgmästaravtalets kammare för nationella ambassadörer  

Borgmästaravtalet är världens största rörelse för städer och regioner som genomför klimat- och energiåtgärder

Kommissionen lanserade borgmästaravtalet 2008 för att hjälpa städerna och regionerna att uppnå EU:s klimat- och energimål för 2020. Avtalet stärker nu sin roll genom att anpassa sitt klimatåtagande till EU:s mål att uppnå klimatneutralitet senast 2050 tillsammans med lanseringen av en ny kammare för nationella ambassadörer för att stödja genomförandet av avtalet i varje medlemsstat. Borgmästaravtalet har mer än 10 000 undertecknare som får tekniskt stöd och ekonomisk vägledning för att utforma och genomföra energi- och klimatplaner som bidrar till att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C – den högsta ambitionsnivån i Parisavtalet om klimatförändringar.

Den 21 april deltog borgmästare och lokala ledare från hela EU i lanseringsevenemanget för det nya borgmästaravtalet . Vid en onlineceremoni presenterade den politiska styrelsen avtalets vision om ett rättvisare och klimatneutralt Europa, den nya utfästelsen för städer och regioner som strävar efter att höja klimatambitionerna. Nya undertecknare kommer att åta sig att till 2030 minska sina växthusgasutsläpp med minst lika mycket som respektive nationella mål och att iaktta EU:s mål att minska växthusgasutsläppen med 55 % fram till 2030, utöver att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Kadri Simson , kommissionsledamot med ansvar för energi, uppmanade alla lokala företrädare att underteckna det nya avtalet och sade: ”Borgmästaravtalet har varit den ledande referenspunkten för lokala energi- och klimatåtgärder i tretton år. Det senaste året har varit svårt för oss alla. Vi har alla hanterat pandemikrisen, men samtidigt har vi aldrig slutat förbereda en renare, grönare och bättre framtid. EU har åtagit sig att bli världens första klimatneutrala region senast 2050 och vi har också lovat att minska våra utsläpp med minst 55 % fram till 2030. Nu är det dags att öppna ett nytt kapitel för borgmästaravtalet. Låt oss förena våra krafter och ta ett steg framåt mot den gröna given. Ett klimatneutralt, motståndskraftigt och rättvist Europa, där städerna är hälsosamma platser där medborgarna kan bo och de lokala företagen blomstra. Låt oss göra borgmästaravtalet till en plats där alla städer i EU kan utmana sig själva och visa hur långt de kan nå.”

Evenemanget utgjorde ett tillfälle att lansera borgmästaravtalets kammare för nationella ambassadörer . Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande, betonade: ”I dag har EU tagit ett steg framåt genom att rättsligt förbinda sig till klimatneutralitet senast 2050. Detta kan bara uppnås genom att arbeta med våra medborgare och i våra samhällen. Annars kommer det inte att gå. EU behöver sina en miljon lokala och regionala politiker för att den gröna given ska lyckas. Genom att förnya sina åtaganden och lansera nätverket av nationella ambassadörer för borgmästaravtalet sätter regionerna, städerna och byarna klimatribban högre för att tillgodose människornas önskemål och skydda vår planet.”

Anders Knape (SE–EPP), ordförande för kommunfullmäktige i Karlstad, sade: I Sverige har 66 kommuner och ett par regioner, som företräder en stor majoritet av befolkningen, anslutit sig till borgmästaravtalet. Utöver olika nationella och regionala initiativ ger detta en god grund för att vara aktiv även på EU-nivå, utbyta bästa praxis och hitta partner för EU-projekt.

Huvudmålet för borgmästaravtalets nationella ambassadörer är att stödja och stärka initiativet i alla medlemsstater, att delta i landsspecifika aktiviteter och att stärka förbindelserna och samarbetet med ledamöter av Europaparlamentet och nationella regeringar. Kammaren för nationella ambassadörer syftar också till att upprätta kontakter med städer och kommuner som skulle kunna dra nytta av tekniskt stöd och ekonomisk vägledning och bli aktiva aktörer när det gäller att genomföra klimatåtgärder.

Juan Espadas (ES–PES), borgmästare i Sevilla och ordförande för ReK:s ENVE -utskott och ReK:s arbetsgrupp om den gröna given på lokal nivå , förklarade: ”Borgmästaravtalet är en av de största framgångarna i fråga om samarbete mellan lokala myndigheter när det gäller klimatåtgärder. Som borgmästare, men också som ordförande för Europeiska regionkommitténs miljöutskott, är jag stolt över att ansluta mig till borgmästaravtalets kammare för nationella ambassadörer, som lanserats med stöd av kommissionen. När världen i morgon firar Jordens dag har städerna och regionerna ett starkt budskap att framföra: vi är fast beslutna att leda omställningen till ett hållbart Europa för att skydda vår framtid och inte lämna någon på efterkälken.”

Rafał Trzaskowski (PL–EPP), borgmästare i Warszawa och ReK:s företrädare i borgmästaravtalets politiska styrelse , sade: ”De lokala och regionala myndigheterna i ReK är fast beslutna att åstadkomma en grön omställning och en grön återhämtning efter covid-19. Initiativ såsom borgmästaravtalet är avgörande för att bygga ett klimatneutralt Europa nedifrån och upp och ge konkreta resultat för alla medborgare. Vi kommer att fortsätta att främja avtalet, förespråka flernivåstyre, efterlysa direkta EU-medel, samarbeta med andra borgmästare och regionpresidenter samt med företag och universitet, söka efter innovativa lösningar, utbyta bästa praxis och utvidga nätverket. Som ReK-ledamöter kommer våra ambassadörer att tillföra borgmästaravtalet ett mervärde med sin politiska erfarenhet. Ni kan räkna med ReK som en pålitlig och engagerad partner i detta projekt.”

De 27 ReK-ledamöter (en per medlemsstat) som utgör borgmästaravtalets kammare för nationella ambassadörer är

Bakgrund:

Det europeiska borgmästaravtalet för klimat och energi lanserades 2008 av kommissionen i syfte att engagera och stödja borgmästarna i arbetet med att uppnå energi- och klimatmålen för 2020 (minskade växthusgasutsläpp med 20 % jämfört med 1990 års nivåer, 20 % energi från förnybara energikällor och 20 % energieffektivitet). Med sin nya vision anpassar sig borgmästaravtalet till EU:s mål att minska växthusgasutsläppen med 55 % fram till 2030 och bli den första klimatneutrala kontinenten senast 2050. För att ansluta dig till borgmästaravtalet, gå till https://www.borgmastaravtalet.eu/ .

Förteckningen över nationella ambassadörer för borgmästaravtalet kan laddas ner här . Besök vår webbportal för mer information.

Upptäck vad den gröna given på lokal nivå handlar om här .

Kontaktpersoner:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023