Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kommissionsledamot Oettinger försvarar EU:s budgetförslag vid Europeiska regionkommittén  

Den 16–17 maj kommer ledamöterna av Europeiska regionkommittén (ReK) att föra fram sina farhågor när det gäller Europeiska kommissionens långtgående förslag om att minska EU-finansieringen till regional utveckling efter 2020 och anta en ståndpunkt om Förenade kungarikets utträde ur EU efter ett år av samråd, enkäter och undersökningar som genomförts med lokala och regionala myndigheter. ReK:s ledamöter kommer också att diskutera hur kulturpolitik kan bidra till att stärka den europeiska identiteten.

Hela plenarsessionen webbströmmas direkt på alla EU-språk.

EU:s långtidsbudget: Konsekvenser för regioner och städer (16 maj)

Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för budget och personal, kommer att diskutera förslagen till EU:s långsiktiga budget för 2021–2027, som offentliggjordes den 2 maj, och dess konsekvenser för regioner och städer. Förslagen innehåller nedskärningar i EU:s sammanhållningspolitik, vilket får konsekvenser för EU:s framtida finansiering till regioner och städer, en fråga som redan har tagits upp av kommittén. Diskussionen förväntas fokusera på de föreslagna nedskärningarna i finansieringen av regional utveckling – genom sammanhållningspolitiken – men det är också sannolikt att man tar upp de minskade anslagen till jordbrukare och kopplingarna till rättsstatsprincipen och den nationella ekonomiska politiken.

En presskonferens med kommissionär Günther Oettinger och ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz kommer att hållas kl. 16.30 i hörsalen i Europeiska kommissionens Charlemagne-byggnad i Bryssel.

Resolution om brexit (17 maj)

ReK kommer att anta en resolution om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen där kommittén diskuterar konsekvenserna för lokala och regionala myndigheter, vilka åtgärder som behövs för att minimera effekterna av brexit och de framtida förbindelserna mellan Förenade kungariket och EU. I resolutionen kommer ReK att betona hur viktigt det är för de lokala och regionala myndigheterna att man undviker en hård gräns på Irland och kommittén kommer t.ex. att diskutera det statliga stödets roll, sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken. Samarbete genom mekanismer såsom makroregionala strategier och de europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete (EGTS) kommer också att tas upp, liksom samarbete inom utbildning, kultur, forskning, innovation samt säkerhet, gränsförvaltning och migrationshantering.

Resolutionen är en utveckling av en tidigare ståndpunkt som antogs av ReK i mars 2017, efter ett anförande av och en debatt med EU:s chefsförhandlare, kommissionsledamot Michel Barnier. Under de senaste 14 månaderna har ReK genomfört en rad enkäter riktade till dess ledamöter, lokala och regionala myndigheter och lokala handelskamrar, samt beställt en studie om konsekvenserna av brexit för den regionala ekonomin. Den 22–23 maj kommer ordförandena för ReK:s politiska grupper att resa till Irland för samtal med gemensamma kommittén för EU-frågor vid Irlands parlament (Oireachtas), och till Nordirland för möte med sammanslutningen av lokala myndigheter.

Kultur och den europeiska identiteten (17 maj)

Frågan om hur kulturpolitiken kan stärka den europeiska identiteten kommer att stå i fokus för en debatt med Tibor Navracsics, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, Luca Jahier, nyvald ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och Petra Kammerevert (DE/S&D), ordförande för Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning.

Samma dag kommer ReK att redogöra för sin ståndpunkt om hur man kan stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur genom att debattera ett yttrande som utarbetats av Tanya Hristova (BG–EPP), borgmästare i Gabrovo och chef för ReK:s bulgariska delegation. ReK kommer också att diskutera "kulturarvet som en strategisk resurs för mer sammanhållna och hållbara regioner i EU", med utgångspunkt i rekommendationer av Babette Winter (DE–PES), statssekreterare med ansvar för Europafrågor och kultur, delstaten Thüringen. 2018 är Europaåret för kulturarv.

Gasledningar som kommer in på EU:s inre marknad (16 maj)

ReK-ledamöterna kommer att rösta om ett yttrande som utarbetats av Mauro D’Attis (IT-EPP), ledamot av kommunstyrelsen i Roccafiorita (Messina) och nyvald ledamot av det italienska parlamentet, som är en reaktion på Europeiska kommissionens förslag att utvidga EU:s gemensamma regler för naturgas till att även gälla importrörledningar. Målet är att alla gasledningar som anländer till EU från tredjeländer ska vara helt förenliga med EU:s gällande bestämmelser, inklusive kraven på insyn, rättvisa priser och en verklig separation i försörjningskedjan mellan produktionsledet och distributionsledet. ReK:s föredragande Mauro D’Attis framhåller att det är absolut nödvändigt för EU att skydda sin egen import, samtidigt som man undviker alltför stort beroende, missbruk från leverantörernas sida och risker för lokalsamhällena.

Andra yttranden som ska antas:

• Planer för en särskild EU-fond efter 2020, Europeiska havs- och fiskerifonden. Föredragande: Alberto Nuñez Feijoo (ES–EPP), regionpresident, Galicien,

• "Halvtidsöversyn av EU:s skogsstrategi". Föredragande: Ossi Martikainen (FI–ALDE), ledamot, kommunfullmäktige, Lapinlahti.

• "Kvaliteten på dricksvatten". Föredragande: Mark Weinmeister (DE–EPP), statssekreterare med ansvar för Europafrågor, delstaten Hessen.

• "Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt". Föredragande: Mikel Irujo Amezaga, företrädare för Navarras regionregering i Bryssel, (ES–EA),

• "Översyn av EU:s civilskyddsmekanism": Föredragande: Adam Banaszak (PL–ECR), vice ordförande, regionfullmäktige, Kujawsko-Pomorskie (Kujavien–Pommern).

Praktisk information:

Var? Charlemagnebyggnaden – plenisalen, Europeiska kommissionen

När? 16 maj kl. 15-21 – 17 maj kl. 9-13

• Här hittar du dagordning och dokument till plenarsessionen

• Plenarsessionen direktsänds på ReK:s webbplats

Plenarsessionens medieprogram

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023