Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
#CohesionAlliance: Europeisk koalition efterlyser en kraftfull och effektivare regionalpolitik i EU efter 2020  

 

Sammanhållningspolitiken – EU:s viktigaste verktyg för investeringar och solidaritet – har minskat skillnaderna, spridit innovation och gett hållbar tillväxt. Den måste förbli en hörnsten i EU:s framtid och får inte undergrävas av de finansiella konsekvenserna av brexit eller behovet av att finansiera nya uppgifter. Det var budskapet från de ledare på EU-nivå, nationell och lokal nivå samt det civila samhället som samlades i Bryssel för att lansera #CohesionAlliance vid invigningen av Europeiska veckan för regioner och städer.

 

Strax efter kommissionens offentliggörande av nya belägg för att EU:s sammanhållningspolitik effektivt mildrar konsekvenserna av den ekonomiska krisen mötte hundratals lokala och regionala politiker ledare på nationell nivå och EU-nivå för att diskutera framtiden för EU:s viktigaste investeringsverktyg, med ett anslag på över 630 miljarder euro mellan 2014–2020.

 

I och med att kommissionen förväntas lägga fram sitt förslag till EU-budget för perioden efter 2020 i maj 2018 blickar #CohesionAlliance framåt mot EU:s framtida investeringsstrategi. Koalitionens mål presenterades av Europeiska regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz och företrädarna för de ledande sammanslutningarna av kommuner och regioner i EU, bl.a. Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), Europeiska regionförsamlingen (AER), Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) och Eurocities, i närvaro av kommissionsledamoten för regionalpolitik Corina Creţu .

 

Ordförande Lambertz sade att "EU måste nå resultat i de frågor som är viktigast för medborgarna, och därför måste EU:s framtida budget vara en folkets budget som motsvarar 2000-talets utmaningar. #CohesionAlliance avspeglar den enkla övertygelsen om att EU:s sammanhållningspolitik genom att investera i våra samhällen, ta itu med regionala skillnader och stödja social integration är det yttersta tecknet på solidaritet. EU:s ambition måste nu motsvaras av en flexibel och ambitiös EU-budget med en stark sammanhållningspolitik för alla regioner och kommuner."

 

"Sammanhållningspolitiken handlar först och främst om människor, om att förbättra deras liv. Det gläder mig därför att sammanhållningsalliansen lanseras med målet att sammanföra kommuner och regioner samt företrädare för Europas små och medelstora företag, sjukhus, skolor och det civila samhället i stort. Mer än någonsin behöver EU och dess 500 miljoner invånare en stark sammanhållningspolitik", sade kommissionsledamot Creţu.

 

Allt fler borgmästare, regionpresidenter och lokala ledare från hela Europa, samt ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för det civila samhället och näringslivssammanslutningar, undertecknar #CohesionAlliance- förklaringen . Politiska debatter på hög nivå och över 120 workshoppar och sidoevenemang kommer att äga rum under Europeiska veckan för regioner och städer för att diskutera hur man kan förbättra EU:s sammanhållningspolitik och dess synlighet.

 

Under de åtta månaderna fram tills förslaget till EU-budget för perioden efter 2020 läggs fram kommer alliansens anhängare att öka medvetenheten om hur EU:s sammanhållningspolitik förbättrar livet för medborgarna i hela Europa.

 

Mer information om initiativ, uttalanden och ståndpunktsdokument från #CohesionAlliance finns på https://cohesionalliance.eu .

 

Kontaktperson:
Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

 

 

För information:

Europeiska veckan för regioner och städer

Den 15:e Europeiska veckan för regioner och städer kommer att samla cirka 5 700 lokala administratörer, förvaltare av EU-medel samt experter och yrkesverksamma inom regionalpolitik i Bryssel den 9–12 oktober. Vid politiska debatter på hög nivå och över 130 workshoppar kommer man att utbyta åsikter och erfarenheter om tre huvudteman: att bygga motståndskraftiga regioner och städer – #LocalResilience, regioner och städer som drivkrafter för förändring – #TakeAction, kunskapsspridning för att åstadkomma resultat – #SharingKnowledge. För journalister finns ett särskilt medieprogram.

 

 

Sammanhållningspolitikens framtid

Y ttrande från Europeiska regionkommittén om den europeiska sammanhållningspolitikens framtid

ReK:s studier om sammanhållningspolitikens framtid

Utvärderingar av programperioden 2007–2013

Portal för öppna data om EU:s sammanhållningspolitik

 

Dela :