Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
ReK:s högnivågrupp för europeisk demokrati håller sitt första sammanträde för att stödja de lokala ledarnas bidrag till konferensen om Europas framtid  

Gruppen består av sju europeiska ”visa män och kvinnor”: ordförande Herman Van Rompuy samt Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues och Androulla Vassiliou

Europeiska regionkommitténs (ReK) högnivågrupp för europeisk demokrati, som leds av Europeiska rådets första ordförande och Belgiens f.d. premiärminister Herman Van Rompuy, höll i dag sitt första sammanträde. Gruppen kommer att bidra till ReK:s arbete med konferensen om Europas framtid.

Högnivågruppen är ett oberoende rådgivande organ vars uppdrag är att stödja ReK:s politiska och institutionella roll genom att tillhandahålla strategiska politiska analyser, med fokus på utmaningarna för de lokala och regionala myndigheterna i Europa, inom ramen för ReK:s deltagande i konferensen om Europas framtid. Högnivågruppen har till uppgift att, genom ReK, stärka de lokala och regionala myndigheternas genomslag och inflytande i den europeiska beslutsprocessen och stimulera diskussionen om europeisk demokrati.

ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas sade: ” Jag vill tacka alla medlemmar i högnivågruppen för att de godtagit inbjudan. Deras sakkunskap, deras engagemang för EU:s värden och deras djupa kunskaper om dynamiken i Europeiska unionen utgör ovärderliga tillgångar som kommer att bidra till att maximera kommitténs bidrag till konferensen om Europas framtid. Varje medlem har en unik bakgrund och vision som kommer att tillföra vårt arbete ett ovärderligt mervärde. Konferensen får inte bli enbart en till skönhetstävling mellan EU-institutionerna som lämnar oss med bara ord. Vi vill och vi måste se till att vår europeiska demokrati kommer ut ur konferensen förstärkt i alla sina delar. Högnivågruppens inrättande kommer att utgöra ett konkret bidrag till denna process.

Herman Van Rompuy , ordförande för ReK:s högnivågrupp för europeisk demokrati, framhöll: ” Jag är hedrad över att Europeiska regionkommittén har gett mig i uppdrag att leda denna grupp av framstående personer. Vårt uppdrag är att föra fram innovativa och kreativa idéer och förslag för att stärka den europeiska demokratin och utveckla ett Europa som skyddar och stärker sina medborgare. De lokala och regionala myndigheterna kan bidra till att återupprätta förtroendet för demokratin och bör spela en större roll i EU:s beslutsfattande. Konferensen om Europas framtid erbjuder ett unikt tillfälle att överbrygga klyftan mellan Europeiska unionen och medborgarna i regionerna, städerna och byarna, och vi måste överväga hur vi kan stärka vårt demokratiska system och bygga upp förtroendet genom att förbättra regionernas och städernas deltagande. Konferensen måste erbjuda lösningar för en modern europeisk demokrati som både involverar medborgarna och ger svar på deras behov och farhågor, med en gemensam vision för en mer resilient och hållbar framtid.

Högnivågruppen kommer att diskutera och föra ett nära samarbete med ReK:s ledamöter, särskilt ReK:s ordförandekonferens, presidiet, dess tematiska utskott och medlemmarna i ReK:s delegation till konferensen om Europas framtid. Den kommer också att samverka med unga regionala och lokala politiker som deltar i ReK:s initiativ för unga folkvalda politiker, Europeiska ungdomsforumet och andra ungdomsorgan. Dess arbete och drivkraft kommer att ligga till grund för ReK:s bidrag till konferensen om Europas framtid, tillsammans med lokala dialoger som anordnas av ReK-ledamöter i EU:s regioner och städer, så att konferensen når bortom de nationella huvudstäderna.

Högnivågruppen består av sju europeiska ”visa män och kvinnor”:

Herman Van Rompuy , Belgiens f.d. premiärminister och Europeiska rådets f.d. ordförande.

Joaquin Almunia , f.d. kommissionsledamot med ansvar för konkurrens och för ekonomiska och finansiella frågor.

Tomasz Grzegorz Grosse , professor vid Warszawas universitet.

Rebecca Harms , f.d. ledamot av Europaparlamentet.

Silja Markkula , ordförande för Europeiska ungdomsforumet.

Maria João Rodrigues , Portugals f.d. minister för kvalifikationer och utbildning och f.d. ledamot av Europaparlamentet.

Androulla Vassiliou , f.d. kommissionsledamot med ansvar för hälsa och för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Bakgrund

Inrättandet av högnivågruppen för europeisk demokrati godkändes av ReK:s presidium i december 2020 på förslag av ReK:s ordförandekonferens. Den kommer att lanseras formellt och politiskt under Europeiska regionkommitténs plenarsession i maj (den 5–7 maj), i samband med en politisk debatt om ReK:s perspektiv på Europas framtid och deltagande i den kommande konferensen om Europas framtid. Konferensen om Europas framtid kommer att inledas officiellt den 9 maj 2021 och bör leda till slutsatser under våren 2022.

Kontaktperson:

Berta López Domènech

Tfn +32 22822170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023