Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Mätning av covid-19-pandemins effekter på EU:s regioner, städer och byar: ‎ 2021 års regionala och lokala barometerrapport kommer att läggas fram vid # CoRplenary  

På dagordningen för # CoRplenary står även följande: debatt mellan Sloveniens premiärminister Janez Janša och lokala ledare; diskussion med EU-kommissionärerna Virginijus Sinkevičius och Janez Lenarčič om insatserna för att främja grön återhämtning och förbättra motståndskraften; diskussion med vice ordförande Dubravka Šuica om konferensen om Europas framtid.

Den 12 oktober kommer Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP) att presentera 2021 års regionala och lokala barometer inför lokala ledare och kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. Denna övergripande rapport innehåller mätningar av pandemins effekter på EU:s regioner, städer och byar och ger viktiga resultat, fakta och siffror om de ekonomiska, sociala, hälsomässiga och digitala konsekvenserna. DIREKTSÄNDNING

EU är i färd med att intensifiera återhämtningsinsatserna, och Sloveniens premiärminister Janez Janša kommer att ge en överblick över det arbete som bedrivits av det slovenska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Inför FN:s internationella förhandlingar inom ramen för COP15 och COP26 kommer EU-kommissionären Virginijus Sinkevičius och Minna Arve , borgmästare i Åbo och vice ordförande för Iclei , att diskutera arbetet med att bevara den biologiska mångfalden, hantera klimatnödläget och främja en grön återhämtning.

Den 13 oktober, på internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer , kommer EU-kommissionären Janez Lenarčič och FN:s generalsekreterares särskilda representant för katastrofriskreducering, Mami Mizutori , att ta del av hur den senaste tidens katastrofer har påverkat regioner och städer och diskutera hur den lokala motståndskraften kan stärkas .

Den 14 oktober kommer ReK:s ledamöter att tillsammans med vice ordförande Dubravka Šuica diskutera konferensen om Europas framtid .

ReK:s plenarsession äger rum under Europeiska veckan för regioner och städer , som anordnas gemensamt av ReK och kommissionen. #EURegionsWeek , som äger rum den 11–14 oktober, är det största årliga evenemanget i EU:s kalender och i år kommer fokus att ligga på insatser för att säkerställa en grön och digital återhämtning och på att stödja regionernas och städernas bidrag till konferensen om Europas framtid.

Följ plenarsessionen på ReK:s webbplats

12 oktober: EU:s regionala och lokala barometer

Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), ordförande för Europeiska regionkommittén och regionpresident i Mellersta Makedonien, kommer att hålla sitt tal om tillståndet i EU:s regioner, städer och byar och presentera den årliga regionala och lokala barometern inför Maroš Šefčovič , vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor.

12 oktober: Sloveniens premiärminister Janez Janša

Europeiska regionkommittén har bjudit in Sloveniens premiärminister Janez Janša till plenarsessionen för en diskussion om prioriteringarna under Sloveniens sex månader långa ordförandeskap för Europeiska unionens råd.

13 oktober: COP15 till COP26: ökade ambitioner, starkare styrning för vår biologiska mångfald och vårt klimat

Virginijus Sinkevičius , kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske, och Minna Arve, borgmästare i Åbo och vice ordförande för Iclei , kommer att diskutera de utmaningar som regeringarna står inför när det gäller att bevara den biologiska mångfalden i världen och ta itu med klimatnödläget.

13 oktober: minska risker till följd av naturkatastrofer

internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer har Europeiska regionkommittén bjudit in FN:s generalsekreterares särskilda representant för katastrofriskreducering, Mami Mizutori , och kommissionsledamoten med ansvar för krishantering, Janez Lenarčič , för att diskutera vad regioner och städer kan göra för att stärka sin motståndskraft mot naturkatastrofer och minska effekterna av dem.

14 oktober: konferensen om Europas framtid

Dubravka Šuica , vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för demokrati och demografi, kommer att redogöra för kommissionens syn på konferensen om Europas framtid och föra en diskussion med ReK:s ledamöter.

VIKTIGA DEBATTER

Tisdagen den 12 oktober, kl. 15.00: Debatt om den årliga regionala och lokala barometern med Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), regionpresident i Mellersta Makedonien, och Maroš Šefčovič , vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor.

Onsdagen den 13 oktober, kl. 10.00: Debatt om det slovenska rådsordförandeskapets prioriteringar, med Sloveniens premiärminister, Janez Janša .

Onsdagen den 13 oktober, kl. 15.00: Debatt om ökade ambitioner, starkare styrning: ledare tillsammans för en ”glokal” grön giv, med Virginijus Sinkevičius , kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske, och Minna Arve, borgmästare i Åbo och vice ordförande för Iclei .

Onsdagen den 13 oktober, kl. 16.00: Debatt om naturkatastrofer: insatser vid nödsituationer och uppbyggnad av motståndskraft i städer och regioner, med Janez Lenarčič , kommissionsledamot med ansvar för krishantering, och Mami Mizutori , FN:s generalsekreterares särskilda representant för katastrofriskreducering, chef för UNDRR.

Torsdagen den 14 oktober, kl. 16.00: Debatt om konferensen om Europas framtid med Dubravka Šuica , vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för demokrati och demografi.

RESOLUTIONER

om COP26.

om den årliga regionala och lokala barometern.

YTTRANDEN FÖR ANTAGANDE

EU:s strategi för barnets rättigheter och den europeiska barngarantin . Föredragande: Jari Andersson (FI–EPP), ledamot av stadsfullmäktige i Sastamala.

Europeisk digital identitet . Huvudföredragande: Mark Weinmeister (DE–EPP), statssekreterare med ansvar för Europafrågor i delstaten Hessen.

Lokala och regionala myndigheters konkreta medverkan i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen för perioden 2021–2027. Föredragande: Juraj Droba (SK–ECR), regionpresident i Bratislava.

En agenda för terrorismbekämpning för EU: förutse, förhindra, skydda, reagera. Föredragande: Karl Vanlouwe (BE–EA), ledamot av Flamländska parlamentet.

Skydd av geografiska beteckningar för industri och hantverk i Europeiska unionen. Föredragande: Martine Pinville (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine.

Ny strategi för konsumentpolitiken – En hållbar återhämtning genom stärkt konsumentresiliens. Föredragande: Alexia Bertrand (BE–Renew), ledamot av huvudstadsregionen Bryssels parlament.

En jämlikhetsunion: Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025. Föredragande: Kate Feeney (IE–Renew), ledamot av Dún Laoghaire Rathdown County Council.

Praktisk information:

Lokal : Hybridsammanträde – virtuellt och i Charlemagnebyggnaden, Europeiska kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat, Bryssel, Belgien.

Datum : tisdagen den 12 oktober–torsdagen den 14 oktober 2021.

Bakgrundsmaterial: plenarsessionens dagordning och yttranden , med ändringsförslag.

Webbsändning: På ReK:s webbplats .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022