Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Mellersta Makedoniens regionpresident vald till ordförande för EU:s regionkommitté  
Apostolos Tzitzikostas: ”Min prioritering är att föra Europa närmare medborgarna”

Greklands Apostolos Tzitzikostas (EPP) valdes i dag till ordförande för Europeiska regionkommittén. Regionpresidenten för Mellersta Makedonien i Grekland kommer att leda EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala folkvalda politiker under de kommande två och ett halvt åren. Under kommitténs första sammanträde inom ramen för den nya femåriga mandatperioden valde ledamöterna också Vasco Ilídio Alves Cordeiro – regionpresident för Azorerna, Portugal – till första vice ordförande.

I sitt tal inför kommitténs 329 ledamöter från EU:s 27 medlemsstater redogjorde ordföranden för sina tre huvudprioriteringar under mandatperioden:

”För det första måste Europeiska unionen tjäna sina medborgare och de platser där de bor – deras byar, städer och regioner. Vi måste stödja territoriell sammanhållning, innovation och entreprenörskap men också hitta trovärdiga lösningar för att hantera migrationen med solidariteten som ledstjärna. För det andra måste regionerna och städerna fokusera på att förstå och reagera på de djupgående förändringar som dagens gröna, digitala och demografiska revolutioner ger upphov till. Slutligen måste vi stärka den europeiska demokratin genom att sätta regionerna och städerna i centrum, för att föra Europa närmare medborgarna.”

Han beskrev brexit som ”en väckarklocka” och efterlyste också att EU ska bli mer effektivt när det gäller att tillgodose medborgarnas behov. ”Som folkvalda lokala och regionala politiker måste vi se till att Europeiska unionen når ända fram till dem som känner sig försummade eller bortglömda. Europa måste fatta beslut så nära medborgarna som möjligt för att förbättra deras liv. Vi måste göra Europa handlingskraftigt för att tillgodose medborgarnas behov och återvinna deras förtroende. Europa måste bevisa att man kan lyssna och förändra sig.”

Den nyvalda första vice ordföranden, Vasco Ilídio Alves Cordeiro, sade under sitt tacktal att ”mitt val bekräftar att alla regioner och städer är viktiga inom denna institution och bör kunna spela en aktiv roll i det europeiska projektet, oberoende av avstånd, storlek eller välstånd. EU måste bli motorn för att uppnå en framtid full av löften, och vi kommer att behöva kavla upp ärmarna för att alla regioner och städer ska kunna spela sin roll. Deras roll är avgörande för att EU ska kunna nå sitt mål att inte lämna någon på efterkälken. De utmaningar som väntar måste antas med djärvhet och mod. Som ny första vice ordförande kommer jag att verka för att se till att de lokala och regionala myndigheternas röst hörs.”

Mer information:

Apostolos Tzitzikostas (EPP–EL) biografi och tal i samband med ordförandeskapsvalet

Vasco Ilídio Alves Cordeiro (PES–PT) biografi och tal i samband med ordförandeskapsvalet

Högupplösta foton

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CENTRAL-MACEDONIA-GOVERNOR-ELECTED-PRESIDENT-OF-THE-EU-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CENTRAL-MACEDONIA-GOVERNOR-ELECTED-PRESIDENT-OF-THE-EU-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CENTRAL-MACEDONIA-GOVERNOR-ELECTED-PRESIDENT-OF-THE-EU-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CENTRAL-MACEDONIA-GOVERNOR-ELECTED-PRESIDENT-OF-THE-EU-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CENTRAL-MACEDONIA-GOVERNOR-ELECTED-PRESIDENT-OF-THE-EU-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023