Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Covid-19 påskyndar den digitala omvandlingen av den lokala demokratin  

Covid-19-pandemin och den ökade användning av digitala verktyg som den medfört kan betraktas som ett incitament för de lokala och regionala myndigheterna att rusta sig för den digitala tidsåldern. I yttrandet ”Att stärka det lokala styret och den representativa demokratin med hjälp av ny digital teknik”, som lades fram av Rait Pihelgas (EE–Renew), ordförande för kommunfullmäktige i Järva, och antogs vid ReK:s plenarsession den 10 december betonas också att ny digital teknik och nya digitala verktyg kan förbättra kvaliteten på beslutsfattandet och öppenheten, främja kommunikation och uppmuntra till ett aktivt medborgarskap och engagemang i det politiska livet och således permanent stärka den lokala demokratin.

En av de många utmaningar som de lokala och regionala myndigheterna står inför är omställningen till en ny digital värld. Den förutsätter stora förändringar, och den lokala demokratin bör anpassas till dessa förändringar. Man bör även utnyttja de möjligheter som är förknippade med ny digital teknik och nya IKT-verktyg, såsom att enbart använda elektroniska formulär, vilket sparar tid för både medborgare och myndigheter.

ReK:s föredragande Rait Pihelgas anser att den digitala utvecklingen ” skapar nya möjligheter till samråd och deltagande och gör det möjligt att tillhandahålla information av hög kvalitet, analysera allmänhetens reaktion, nå avlägsna områden och de mest utsatta medborgarna samt samla medborgarnas färdigheter, kunskaper och expertis och tillsammans med dem utforma en politik som motsvarar deras behov och förväntningar ”.

Digitalisering kan dock vara data- och resurskrävande, och får inte leda till att människor lämnas utanför. Utbudet av offentliga tjänster för medborgardeltagande bör bygga på icke-diskriminerande tillgång till information och kunskap. Den digitala klyftan bör överbryggas genom att människor ges egenmakt tack vare utbildning, med prioritet åt utbildning för äldre och andra utsatta eller marginaliserade grupper. I detta syfte utformar ReK åtgärder för att motivera de lokala och regionala myndigheterna och ge dem erkännande i syfte att uppmuntra dem att tillämpa principerna om en öppen och inkluderande förvaltning.

Kommittén anser att konferensen om Europas framtid ger tillfälle att testa digitala deltagandeverktyg för att stärka den representativa demokratin, vinna medborgarnas förtroende och integrera regionala och kommunala exempel där medborgarna deltar i beslutsprocesser och deras återkopplingsmekanismer. I detta syfte föreslog ReK i oktober 2020 att man skulle utveckla ett digitalt verktyg kallat nätverket för medborgarengagemang i EU (CitizEN) för att engagera medborgarna i det politiska beslutsfattandet.

”Låt oss rusta Europa för den digitala tidsåldern, och börja med våra lokala och regionala myndigheter. Med utgångspunkt i våra europeiska värden och styrkor kan vi blåsa nytt liv i vår demokrati med hjälp av denna digitala omvandling. Användning av modern IKT samt engagemang må vara tidskrävande, men om resultatet är ett mer sammanhållet samhälle eller en öppen lokal förvaltning är det värt investeringen” , konstaterar Rait Pihelgas .

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Tfn +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

ReK:s Flickr-galleri

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023