Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Bulletin nr 2 från ReK:s COTER-utskott: uppdateringar om covid-19-krisen  

Covid-19: inverkan och åtgärder

Covid-19-pandemin har haft en dramatisk inverkan på vår värld och vårt sätt att leva med ödesdigra förluster och genomgripande konsekvenser för alla aspekter av vår vardag. Europeiska regionkommitténs utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER) kommer att sammanställa regelbundna bulletiner om de politikområden som omfattas av våra ansvarsområden. Där kommer vi att ta upp den senaste tidens forskning, artiklar och diskussioner om de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin i Europa och om de olika åtgärder som planeras och genomförs på EU-nivå samt på nationell, regional och lokal nivå.​

Tips och bidrag kan skickas till coter@cor.europa.eu.

Dela :