Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Klimatåtgärder: ‎ Europeiska regionkommittén och Under2 Coalition ‎ undertecknar handlingsplan  

Den gemensamma handlingsplan för 2021–2022 som undertecknades i dag av Europeiska regionkommittén (ReK) och Under2 Coalition kommer att förstärka samarbetet för att främja klimatåtgärder på regional nivå. Den ska leda till ökad öppenhet, att fler klimatuppgifter offentliggörs och att flernivåstyrningen inom Parisavtalet och den europeiska gröna given stärks. Ett viktigt mål är att se till att återhämtningen efter covid-19 driver klimatagendan framåt med större miljömässig, ekonomisk och social motståndskraft för att bättre hantera framtida kriser.

ReK – EU:s församling av lokala och regionala företrädare – har undertecknat en ny handlingsplan med Under2 Coalition , en internationell grupp med över 220 regeringar som har åtagit sig att hålla den globala uppvärmningen klart under 2 °C, med sikte på 1,5 °C.

Genom det nya samarbetsavtalet konsolideras och intensifieras samarbetet för att främja ambitiösare klimatåtgärder på regional nivå. Avtalet kommer att bidra till ett framgångsrikt genomförande av Parisavtalet och den europeiska gröna given genom effektiv flernivåstyrning.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i den grekiska regionen Mellersta Makedonien, förklarade: ”Genom undertecknandet av denna handlingsplan stärks det långvariga partnerskapet mellan ReK och Under2 Coalition. Genom avtalet upprättas den ram vi behöver för att fördjupa vårt samarbete i syfte att föra den globala klimatagendan framåt samtidigt som ambitiösa regioner får hjälp att nå klimatneutralitet. Tillsammans kan vi bättre försvara flernivåstyrning som rätt väg för att genomföra Parisavtalet och den europeiska gröna given i alla regioner, och ge regionerna en starkare röst vid FN:s klimatkonferens 2021 (COP26), som hålls i Glasgow i november.”

Franz Untersteller , minister för miljö, klimatskydd och energisektorn i Baden-Württemberg och global ambassadör för Under2 Coalition, framhöll: ”Med sina över 220 medlemmar världen över är Under2 Coalition nu en av världens största och viktigaste klimatskyddsallianser. Många av våra medlemmar kommer från EU. Därför välkomnar jag varmt att Under2 Coalition och Europeiska regionkommittén har enats om gemensamma mål och aktiviteter. Tillsammans kommer vi att göra de regionala och lokala nivåerna synligare och effektivare på området klimatskydd, både globalt och i EU.”

Juan Espadas (ES–PES), borgmästare i Sevilla och ordförande i ReK:s ENVE-utskott och ReK:s arbetsgrupp om den gröna given på lokal nivå , förklarade: ”Att samarbeta nära med Under2 Coalition kommer att få stor betydelse för Europeiska regionkommitténs ledamöter. Jag är övertygad om att en global rörelse för lokala och regionala myndigheter är avgörande för att genomföra klimatåtgärder och få till stånd en hållbar omställning. Denna handlingsplan kommer att hjälpa oss att stärka lokala myndigheters roll och skapa en effektiv flernivåstyrning, i synnerhet med sikte på COP26.”

ReK och Under2 Coalition har åtagit sig att samarbeta utifrån tre gemensamma mål , att

  • tillhandahålla ömsesidigt stöd och samarbeta avseende aktiviteter av gemensamt intresse kring genomförandet av Parisavtalet,
  • på regional förvaltningsnivå främja öppenhetsbegreppet och årligen offentliggöra klimatmål och klimatuppgifter,
  • främja regionregeringars deltagande i aktiviteter som anses vara en prioritet, till exempel att stödja ett snabbt genomförande av centrala delar av den europeiska gröna given och projekt för att hjälpa regionregeringar att ta fram en ”färdväg” mot minskade utsläpp i syfte att uppnå klimatneutralitet.

I handlingsplanen fastställs särskilda samarbetsområden, bland annat en grön återhämtning efter covid-19, som säkerställer en rättvis omställning och ökar öppenheten avseende klimatet. Det nya partnerskapet omfattar också gemensamt påverkansarbete, gemensam kommunikation och gemensamma aktiviteter till förmån för klimatet vid internationella evenemang såsom Europeiska veckan för regioner och städer (11–14 oktober 2021) och FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow (1–12 november 2021).

Bakgrund

Under2 Coalition är en global grupp ambitiösa delstatsregeringar och regionregeringar som åtagit sig att hålla den globala uppvärmningen klart under 2 °C, med siktet på 1,5 °C. Koalitionen består av över 220 regeringar runt om i världen som arbetar för att årligen offentliggöra klimatuppgifter, säkerställa öppenhet, anta regional politik och ta fram vägar mot 2050. Med 43 regionregeringar och 12 EU-medlemsstater som deltar i initiativet är Europa den största gruppen inom Under2 Coalition. Koalitionen företräder en befolkning på 182 miljoner och en BNP på 7,4 biljoner USD, vilket motsvarar 35 % av EU:s befolkning, och 36 % av dess ekonomi. The Climate Group fungerar som Under2 Coalitions sekretariat och arbetar med regeringar för att påskynda klimatåtgärderna. Minister Franz Unterstellers mandat löper ut i maj i år, men han kommer att fortsätta att stödja Under2 Coalition som global ambassadör under de kommande åren. I sin nya roll kommer han att företräda Under2 Coalition externt tillsammans med Kaliforniens före detta guvernör Jerry Brown, och främja klimatåtgärder på regional och lokal nivå.

Kontaktpersoner:

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023