Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s kommuner och regioner lovar borgmästare Klytjko att stödja återuppbyggnaden av Ukraina  

Vitalij Klytjko, ordförande för sammanslutningen för ukrainska städer och borgmästare i Kiev, deltog i Europeiska regionkommitténs sammanträde i Prag, där han välkomnade kommitténs och det tjeckiska EU-ordförandeskapets bidrag till återuppbyggnaden av Ukraina

Europeiska regionkommittén ger sitt fulla och starka stöd till Ukrainas kommuner och regioner, och EU:s kommuner och regioner kommer att fortsätta att stödja de ukrainska lokala och regionala myndigheterna på lång sikt, framhöll ordförande Vasco Alves Cordeiro den 16 september.

Uttalandena gjordes vid Europeiska regionkommitténs sammanträde i Prag, som anordnades i samarbete med det tjeckiska EU-ordförandeskapet, i närvaro av Tjeckiens vice premiärminister Ivan Bartoš och Prags borgmästare Zdeněk Hřib, som är ledamot av kommittén. Ledamöterna diskuterade konsekvenserna av kriget mot Ukraina för människorna i Europeiska unionen, och även hur en nybildad allians av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina skulle kunna stödja landets lokalsamhällen i deras ansträngningar för att hantera effekterna av Rysslands invasion.

Europeiska regionkommitténs ordförandeVasco Alves Cordeiro betonade: ”Det är en ära för Europeiska regionkommittén att välkomna Vitalij Klytjko, ordförande för sammanslutningen för ukrainska städer och borgmästare i Kiev. Jag kan inte nog understryka vårt uppriktiga, starka och ovillkorliga stöd för de ukrainska lokala och regionala företrädarna och hela befolkningen i deras kamp mot tyranniet och för de värden som vi alla delar. Att vi har utnämnt honom till hedersledamot av vår kommitté är inte en symbolisk handling, utan en försäkran om vårt engagemang för de ukrainska kommunerna och regionerna. Vi är tacksamma över det tjeckiska ordförandeskapets stöd och ledarskap när det gäller att hitta europeiska lösningar. Vi måste arbeta skyndsamt så att vintern inte sätter den europeiska solidariteten på spel. Kommunerna och regionerna drar sitt strå till stacken, och deras roll måste erkännas.” Ordförande Cordeiro meddelade att han tackat ja till en inbjudan från borgmästare Klytjko och Ukrainas minister med ansvar för samhällelig och territoriell utveckling, Oleksij Tjernysjov, och att han kommer att resa till Kiev för att visa sin solidaritet.

På det tjeckiska EU-ordförandeskapets vägnar påpekade Ivan Bartoš, Tjeckiens vice premiärminister, följande: ”Det står klart att den mest angelägna frågan för hela Europa är energikrisen och konsekvenserna av kriget i Ukraina. Jag är fast övertygad om att det enda sättet som vi med framgång kan ta oss ur den här situationen på är genom ett nära europeiskt samarbete som omfattar hela EU och tredjeländer. Det är därför en ära för mig att stå värd för Europeiska regionkommitténs presidiesammanträde, som syftar till att hitta möjliga lösningar på hur vi ska möta våra gemensamma utmaningar, eftersom vi är partner. Stabilitet och förnyat välstånd – det är våra strategiska mål.”

Vitalij Klytjko, ordförande för sammanslutningen för ukrainska städer och borgmästare i Kiev, sade: ”Vi är mycket tacksamma mot alla våra partner och vänner som hjälper Ukraina. Och det gläder oss att ni förstår: I Ukraina kämpar vi inte bara för vår stat och vår frihet. I dag försvarar vi även stabiliteten och freden i hela Europa, och priset som vi tvingas betala för detta är mycket högt. I framtiden bör vårt samarbete med er vara mer systematiskt och mer effektivt – särskilt när det handlar om att bidra till återuppbyggnaden av ukrainska städer och samhällen, invånarnas bostäder och infrastrukturen.”

Apostolos Tzitzikostas, kommitténs första vice ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien, konstaterade: ”Kommuner och regioner i hela Europa har hjälpt varandra i årtionden, över gränserna. Men det har kanske aldrig tidigare funnits ett så stort och omedelbart behov av solidaritet. Vi kan hjälpa till att återuppbygga Ukraina från grunden.”

Europeiska regionkommittén inrättade i juni en allians av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina, som svar på en begäran från president Volodymyr Zelenskyj, och med stöd av Europeiska rådets och Europeiska kommissionens ordförande. Sammanslutningen för ukrainska städer är en av alliansens partner. Alliansen fick betydande nytt stöd den 16 september i och med att de fria städernas pakt – som ingicks 2020 av Prags, Bratislavas, Budapests och Warszawas borgmästare – anslöt sig formellt.

Alliansen kommer att utgöra en del av en framväxande EU-plattform som ska samordna insatserna för att återuppbygga Ukraina, inklusive stöd till de lokala och regionala förvaltningarna i deras arbete. Borgmästare Klytjko har spelat en avgörande roll när det gäller att försöka omsätta den goda vilja som kommuner och regioner runt om i världen har gett uttryck för i praktiskt stöd.

Borgmästare Klytjko har arbetat med Europeiska regionkommittén i flera år, på senare tid inom ramen för kommitténs arbetsgrupp för Ukraina, och i mars utnämnde kommittén honom till sin första hedersledamot. Borgmästarens besök i Prag var det första tillfället då kommittén kunde hedra honom personligen.

För information:

  • Presskonferens: tillgänglig på begäran via Europe by Satellite.
  • Meddelande från kommissionen – Stöd till och återuppbyggnad av Ukraina (den 18 maj).
  • Anförande av Europeiska regionkommitténs ordförande (den 18 maj), som svar på kommissionens meddelande ”Stöd till och återuppbyggnad av Ukraina”.
  • Pressmeddelande: ”Kommuner och regioner lanserar alliansen för att återuppbygga Ukraina” (den 30 juni).
  • Webbsida för europeiska alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina.

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi, ordförandens talesperson, +32 479517443.

Andrew Gardner, pressekreterare, +32 473843981.

Stephanie Paillet, ansvarig för audiovisuellt stöd, +32 473522988.

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023