Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Anne Karjalainen tar på sig en ledarroll vid Europeiska regionkommittén  

Anne Karjalainen (FI–PES), ledamot av stadsfullmäktige i Kervo, valdes till ordförande för Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) vid ReK:s konstituerande sammanträde i Bryssel den 13 februari.

SEDEC-utskottets främsta uppgift är att utforma EU:s beslutsfattande på områdena socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur genom att framföra synpunkter från Europas städer och regioner. Med tanke på att många initiativ i kommissionens arbetsprogram för 2020 ligger inom SEDEC-utskottets ansvarsområde har utskottet en viktig roll att spela. Till initiativen hör de sociala aspekterna av den europeiska gröna given, utvecklingen av ungdomsgarantin, främjandet av kompetens, utbildning och inkludering samt initiativ som rör artificiell intelligens.

"SEDEC-utskottet kommer att arbeta för att omställningen till en grön ekonomi sker på ett socialt rättvist sätt på lokal och regional nivå. Under det kommande året kommer vi att fokusera på en rad initiativ från kommissionen som syftar till att skydda sociala rättigheter och säkerställa hållbar ekonomisk tillväxt", sade Anne Karjalainen.

Europeiska regionkommittén har sex tematiska utskott. Anne Karjalainen har varit ReK-ledamot sedan 2010. Hon var tidigare politisk samordnare för PES-gruppen i SEDEC-utskottet.

EU:s regionkommitté är ett rådgivande organ som deltar i EU:s beslutsfattande. Dess främsta uppgift är att lyfta fram medlemsstaternas regionala och lokala synpunkter i EU:s beslutsprocess. Kommittén avger yttranden till kommissionen, rådet och Europaparlamentet om ett antal EU-lagstiftningsfrågor, bland annat inom sysselsättnings-, social-, miljö- och regionalpolitik. 

Europeiska regionkommittén har totalt 329 ledamöter och den finländska delegationen har nio medlemmar som företräder kommuner och landskap. Kommitténs ledamöter utses av ministerrådet. Finlands företrädare föreslås av den finländska regeringen. Ledamöterna väljs för en mandatperiod på fyra år (2020–2025) och måste ha ett befintligt politiskt mandat.

Kontakt:

Lauri Ouvinen
Tlf +32 22822063
lauri.ouvinen@cor.europa.eu


Dela: