Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
ReK: EU:s budgetöverenskommelse kan omvandla krisen till en möjlighet – det är dags att sätta in nya resurser till gagn för våra medborgare och företag i regioner, städer och byar  

Uttalande från Apostolos Tzitzikostas , ordförande för Europeiska regionkommittén och regionpresident i Mellersta Makedonien, Grekland

”Jag gratulerar det tyska EU-ordförandeskapet och EU-institutionerna till den historiska överenskommelsen. Avtalet öppnar en ny era och kan bidra till att omvandla krisen till nya möjligheter. Regionerna och städerna är stora mottagare av EU-medel och är fast beslutna att snarast sätta dessa resurser i medborgarnas och företagens tjänst. EU visar solidaritet och ansvar på grundval av respekten för rättsstatsprincipen, vilket Europeiska regionkommittén har krävt. Alla styresnivåer – EU-nivån och den nationella, regionala och lokala nivån – uppmanas att samarbeta för att omsätta investeringarna på 1,8 biljoner euro i praktiken. Återhämtningen måste vara rättvis och bygga på social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, främja den gröna och digitala omställningen och stärka innovationen. Det är vad våra medborgare förväntar sig och vad vi alla måste få till stånd för att omvandla utmaningarna till möjligheter.”

Uttalande från Isabelle Boudineau , ordförande för ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER) och vice ordförande för regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine, Frankrike

”Respekten för rättsstatsprincipen är inte förhandlingsbar. Jag är nöjd med att rättsstatsbestämmelserna förblir oförändrade i och med den kompromiss som Europeiska rådet nått. Städerna och regionerna kommer att få stöd genom den nya fleråriga budgetramen för att återhämta sig från pandemin och fortsätta den socialt rättvisa och gröna omställningen.”

Bakgrund:

Den 10 december nådde de 27 EU-ländernas stats- och regeringschefer en överenskommelse om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och om skyddet av EU:s budget vid brister när det gäller rättsstatens principer. I avvaktan på klartecken från Europaparlamentet kommer överenskommelsen att ge EU en sjuårig budget på 1 074,3 miljarder euro och möjliggöra genomförandet av Next Generation EU, ett tillfälligt återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro: totalt 1,8 biljoner euro. Det är det största paket som någonsin finansierats genom EU:s budget. 

Ordförandens talesperson:

Michele Cercone

Tfn +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Pressekreterare:

Matteo Miglietta

Tfn +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023