Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Det går nu att nominera kandidater till det första borgmästare Paweł Adamowicz-priset  

Priset kommer varje år att tilldelas en lokal ledare, medborgarledare eller organisation som arbetar på lokal eller regional nivå för att främja frihet och solidaritet, jämlikhet och icke-diskriminering.

Europeiska regionkommittén öppnar, tillsammans med ICORN (fristäder för författare och kulturpersonligheter) och staden Gdańsk, nomineringarna till 2021 års borgmästare Paweł Adamowicz-pris för mod och föredömliga insatser för frihet, solidaritet och jämlikhet.

Det går nu att nominera kandidater till 2021 års borgmästare Paweł Adamowicz-pris, som varje år kommer att tilldelas en lokal ledare, medborgarledare eller organisation som arbetar på lokal eller regional nivå och som följer borgmästare Paweł Adamowicz exempel när det gäller att främja frihet och solidaritet, jämlikhet och icke-diskriminering. Priset utgör en hyllning till den tidigare borgmästaren i Gdańsk, som knivhöggs den 13 januari 2019 och som innan mordet hade blivit utsatt för eskalerande hatpropaganda. Priset stöder dem som bekämpar intolerans, hatpropaganda och främlingsfientlighet.

Kandidater till priset kan föreslås av 15 ledamöter av Europeiska regionkommittén, städer eller regioner som ingår i ICORN samt inbjudna internationella organisationer med starkt engagemang och relevant sakkunskap inom de områden som priset avser. Kandidaterna till priset kan komma från eller vara verksamma i vilket land som helst i världen. Sista dag för att nominera kandidater är den 15 september 2021 kl. 23.59 (belgisk tid). Prisutdelningen äger rum i december.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien, framhöll: ”EU bygger på demokratiska värden som måste försvaras och främjas på den nivå som ligger närmast medborgarna i deras regioner, städer och byar. Ett av dessa värden är yttrandefrihet. Detta pris är en hyllning och sänder en stark signal om hopp till alla folkvalda, tjänstemän och vanliga medborgare som trots alla risker brinner för att få demokratin att fungera på lokal nivå genom att verka för bättre och öppnare samhällen. Vi hyllar dem som dagligen har modet att göra sina orter till en bättre plats, som borgmästare Paweł Adamowicz gjorde i Gdańsk. Vi söker inspirerade och modiga lokala ledare som gör gräsrotsdemokratin starkare, samhället öppet och institutionerna respektfulla, välkomnande och rättvisa.”

Magdalena Adamowicz , ledamot av Europaparlamentet och Paweł Adamowicz änka, betonade: ”Godhet är tyst, ondska är högljudd. Särskilt i dag, i dånet av främlingsfientlighet, homofobi, radikalisering, nationalism och utbredd hatpropaganda, måste vår uppgift vara att hitta alla dem som gör gott och framhålla dem som förebild. Det är syftet med borgmästare Paweł Adamowicz-priset. Jag uppmuntrar er från djupet av mitt hjärta: se er omkring och nominera alla som agerar för andra – för deras värdighet, jämlikhet och säkerhet. Godhet är tyst, men låt oss tala så högt som möjligt om dem som gör gott!”

Borgmästaren i Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz , sade : ”Borgmästare Paweł Adamowicz-priset är ett gemensamt initiativ av ICORN, Europeiska regionkommittén och staden Gdańsk. Det är ett viktigt steg mot att stärka tanken på social integration, medborgardeltagande, främjande av lika möjligheter samt respekt för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter. Paweł Adamowicz, som detta viktiga pris är uppkallat efter, var starkt engagerad i kampen mot fördomar, främlingsfientlighet och våld i det offentliga livet. Vi är övertygade om att vinnarna av detta pris, med sina liv och värderingar som de värdesätter, på ett kreativt sätt kommer att passa in i de ideal om frihet och solidaritet som står den stad som Paweł Adamowicz kom från så nära.”

ICORN:s verkställande direktör, Helge Lunde underströk: '”Städer är fristäder enbart när människor har modet att respektera andras rättigheter. I dagens politiska värld är det städerna som har blivit symboler för solidaritet och förtroende, samlevnad och samarbete, så som Gdańsk blev under ledning av sin före detta borgmästare Paweł Adamowicz.”

Bakgrund:

Paweł Adamowicz knivhöggs den 13 januari 2019 när han talade vid ett välgörenhetsevenemang. Han dog av sina skador följande dag. Han var 53 år gammal. Tiden före mordet utsattes han för eskalerande hatpropaganda. Hans död väckte en debatt om hur den offentliga debatten urartat och ger upphov till våld, extremism, propaganda och intolerans.

Paweł Adamowicz uppvisade ett stort engagemang för att främja EU:s grundläggande värden och var en aktiv ledamot av Europeiska regionkommittén. Efter ett möte med påve Franciskus lanserade han 2016 en modell för integration av migranter i Gdańsk. Modellen har inspirerat andra polska städer.

Mer information:

I egenskap av politisk ledamotförsamling för lokala och regionala politiker i EU och på initiativ av den polska delegationen antog Europeiska regionkommittén den 7 februari 2019 enhälligt en resolution där hatpropaganda och hot av alla slag mot politiska ledare fördöms.

ICORN är ett internationellt nätverk av 75 städer och regioner i och utanför Europa, som erbjuder fristäder åt förföljda författare och konstnärer, främjar yttrandefriheten, försvarar demokratiska värden och uppmuntrar internationell solidaritet. Mer än 250 författare och konstnärer har erbjudits hemvist i en stad i nätverket. I en säker miljö fortsätter de att spela en viktig roll, både när det gäller att synliggöra kränkningar av de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten i sina hemländer och att stödja kollegor i sina ursprungsländer. Borgmästare Paweł Adamowicz såg till att staden Gdańsk blev medlem i ICORN den 30 augusti 2017.

Borgmästare Paweł Adamowicz-priset – webbplats : #AdamowiczAward

Stadgar för priset, behörighetskriterier, urvalskriterier

Kontaktpersoner:

Europeiska regionkommittén

Wioletta Wojewódzka

Tfn +32 22822289

Mobil +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Staden Gdańsk

Maciej Buczkowski

Tfn +48 583236284

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

ICORN

Helge Lunde

Tfn +47 51507125

helge@icorn.org

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023