Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Territoriell analys av de landsspecifika rekommendationerna för 2019  

​​​​​​​Så många som 137 delrekommendationer – dvs. enskilda rekommendationer som ingår i kommissionens mer allmänna landsspecifika rekommendationer – var år 2019 antingen direkt eller indirekt riktade till lokala och regionala myndigheter eller hade territoriella konsekvenser, vilket är en ökning från 120 år 2018.

​Dessa så kallade ”territorierelaterade” landsspecifika rekommendationer utgör 62 % av alla landsspecifika rekommendationer. Genom detta och andra resultat av ReK:s territoriella analys 2019 bekräftas den viktiga roll EU:s städer och regioner spelar för genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna och behovet av att involvera dem som partner i utformningen av de nationella reformprogrammen.Dela :