Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Karl-Heinz Lambertz vald till Europeiska regionkommitténs ordförande  

Europeiska regionkommitténs (ReK) ledamöter valde i dag Karl-Heinz Lambertz (PES), senator från Belgiens tyskspråkiga gemenskap, till ny ordförande för de närmaste två och ett halvt åren. Med tanke på de många utmaningarna de senaste åren framhöll han att EU måste lyssna på medborgarna och "tänka om från grunden" genom att ge lokala och regionala myndigheter mer att säga till om. Han presenterade prioriteringarna för sitt ordförandeskap och förklarade att ReK kommer att fortsätta att bidra till reflektionerna om EU:s framtid och kämpa för att skydda EU:s sammanhållningspolitik. Den nyvalde ordföranden åtog sig att stärka ReK:s band till alla Europas kommuner och regioner och förbindelserna till EU-institutionerna.

Under sitt anförande efter utnämningen talade Karl-Heinz Lambertz inför kommitténs 350 ledamöter om de många kriser som EU står inför: "Vi måste arbeta tillsammans, låta oss ledas av solidaritetens grundläggande värden och sträva efter att uppnå social rättvisa och framsteg. Europa måste snarast återupprätta ett verkligt förtroendeförhållande till alla sina medborgare genom att stärka den politik som skyddar dem och tänka över hur EU fungerar. Europa har sina rötter i städerna och regionerna. De lokala och regionala myndigheterna står i det främsta ledet och måste få mer att säga till om när beslut fattas om Europas framtid.

Den nyvalde presidenten hänvisade uttryckligen till lokala investeringar och tillade att "lokala och regionala myndigheter behöver kapacitet för att investera och tillhandahålla offentliga tjänster av hög kvalitet för alla medborgare och företag" innan han tillade att "EU:s sammanhållningspolitik spelar en avgörande roll när det handlar om att minska ojämlikheten mellan regionerna genom social, ekonomisk och territoriell utveckling. Den skapar arbetstillfällen, förnyar vår infrastruktur och främjar social inkludering. En stark, effektivare och synlig sammanhållningspolitik måste vara en del av Europas framtid. En union utan sammanhållningspolitik är inte det Europa vi vill ha."

Karl-Heinz Lambertz presenterade de övriga prioriteringarna för sitt ordförandeskap och förklarade att han tänkte fortsätta att stärka förbindelserna med de andra EU-institutionerna, se till att kommitténs ledamöter hörs i Bryssel och stärka kommitténs förbindelser med alla regionala sammanslutningar och partner.

Markku Markkula, som tar över posten som ReK:s förste vice ordförande, höll ett anförande inför plenarförsamlingen där han framförde följande: "Från rådhusen och plenisalarna i Bryssel, Bratislava och Amsterdam till gatorna i Rom, Maastricht och till och med Marrakesh, har vi visat att förnyelsen av EU och återuppbyggandet av medborgarnas förtroende börjar med ett förstärkt samarbete och partnerskap mellan EU:s regioner och städer. I er egenskap av ReK-ledamöter är ni vår institutions största tillgång, och jag vill rikta ett stort tack till var och en av er som oavlåtligt arbetar för att flytta fram gränserna. Jag vill gratulera Karl-Heinz och jag är stolt över att han är fast besluten att fortsätta med det arbete som vi inlett tillsammans."

Information till redaktörerna

Karl-Heinz Lambertz tar över ledningen för ReK efter att ha varit dess förste vice ordförande i två och ett halvt år. Valresultatet ligger i linje med överenskommelsen mellan kommitténs två största politiska partier – Europeiska socialdemokratiska partiet (PES) och Europeiska folkpartiet (EPP) – som säkerställer en jämn fördelning av ledarskapet under den femåriga mandatperioden.

Karl-Heinz Lambertz har varit ledamot av Europeiska regionkommittén (ReK) sedan 2001 och var mellan 2011 och 2015 ordförande för ReK:s socialdemokratiska grupp. Han har varit ledamot av Tyskspråkiga gemenskapens parlament i Belgien sedan 1981 och innehade flera ministerposter mellan 1990 och 1999 innan han blev utnämnd till dess ministerpresident (1999–2014). Han var sedan talman för Tyskspråkiga gemenskapens parlament fram till 2016 då han blev senator.

Ytterligare information

Lambertz tacktal.

• Ordförande Karl-Heinz Lambertz CV

Flickr fotogalleri

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle | Tfn +32 22822499 | nahalie.vandelle@cor.europa.eu

Dela :