Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Prisutdelningen vid Europeiska veckan för avfallsminskning den 25 juni 2020  

16 projekt från 10 länder tävlar om en utmärkelse i fem kategorier och ett europeiskt specialpris

Prisutdelningen i samband med den årliga Europeiska veckan för avfallsminskning (EWWR) kommer att äga rum online den 25 juni kl. 14.00–16.00. Välkommen att anmäla dig genom att klicka här. Evenemanget inleds med ett anförande av Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske. Budapests vice borgmästare, Kata Tüttő , sitter i år med i juryn för Europeiska regionkommitténs räkning. Klicka här för att få veta mer om de 16 finalisterna.

Av de 80 kandidater som föreslagits av nationella och regionala EWWR-samordnare i och utanför Europa har 16 åtgärder valts ut av en jury bestående av sex sakkunniga och yrkesverksamma på miljöområdet som arbetar med miljömässig hållbarhet ur olika aspekter. En av dem är Europeiska regionkommitténs ledamot Kata Tüttő , vice borgmästare i Budapest.

De 16 finalisterna kommer från tio olika länder: Grekland, Belgien, Kroatien, Spanien, Tyskland, Frankrike, Monaco, Italien, Nederländerna och Turkiet. Priskategorier :

  • Offentliga förvaltningar och organisationer
  • Företag
  • Icke-statliga organisationer/sammanslutningar
  • Medborgare
  • Utbildningsinstitutioner

Juryn valde också ut vinnaren av det europeiska specialpriset, som går till den åtgärd som bäst exemplifierar den europeiska samarbetsandan när det gäller att förebygga avfall.

Juryns urval grundas på följande kriterier :

  • Kommunikation och synlighet
  • Innehållets kvalitet
  • Originalitet
  • Åtgärdens inverkan

Klicka här för se de 16 finalisterna.

Prisutdelningen anordnas för att belöna de mest framstående åtgärderna för avfallsminskning som genomförs under varje upplaga av EWWR. Mer än 16 500 åtgärder anordnades i november 2019 under den 11:e upplagan av EWWR.

Europeiska regionkommittén stöder EWWR-initiativet och är medlem i dess styrkommitté.

Mer information om EWWR-utmärkelsen hittar du här .

Kontaktpersoner:

Giulia Marrazzo // Tfn. +32 22346504 // gm@acrplus.org

David Crous // Tfn. +32 470881037 // david.crous@cor.europa.eu

Share: