Samuel GONZALEZ WESTLING

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Hofors kommun

 Samuel GONZALEZ WESTLING

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • svenska
  • spanska
  • engelska

Land som företräds

Sverige

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier